Parliament of Tanzania

Committee Reports

Title Options
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Sheria Ndogo kuhusu uchambuzi wa Sheria Ndogo zilizowasilishwa katika Mkutano wa Kumi na Nane na Mkutano wa Kumi na Tisa. Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali za Mitaa kuhusu taarifa ya ukaguzi za mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Serikali kwa Hesabu zilizokaguliwa za Serikali Kuu na Mashirika ya Umma kwa mwaka wa fedha unaoishia tarehe 30 Juni, 2019 Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali kuhusu taarifa ya ukaguzi za mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Serikali kwa Hesqbu zilizokaguliwa za Serikali Kuu na Mashirika ya Umma kwa mwaka wa fedha unaoishia tarehe 30 Juni, 2019 Download
Taarifa ya mwaka kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Huduma na Maendeleo ya Jamii. Download
Taarifa ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Masuala ya Ukimwi (Swahili Version) Download
Taarifa ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini kwa kipindi cha Januairi 2019 hadi Februari 2020(Swahili Version) Download
Taarifa ya mwaka kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Kamati ya Nje, Ulinzi na Usalama kwa kipindi cha Januari 2019 hadi Februari 2020 (Swahili version) Download
Taarifa ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Sheria ndogo. (Swahili version) Download
Taarifa ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Katiba na Sheria kwa kipindi cha Januari 2019 hadi Februari 2020 (Swahili version) Download
Taarifa ya mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Utawala bora na Serikali za Mitaa. Download
Taarifa ya mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Kilimo, Mifugo na Maji kwa kipindi cha Januari 2019 hadi Februari 2020 (Swahili version) Download
Taarifa ya mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii kwa kipindi cha Januari 2019 hadi Februari 2020 (Swahili version) Download
Taarifa ya mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara na Mazingira kwa kipindi cha Januari 2019 hadi Februari 2020(Swahili Version) Download
Taarifa ya mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Miundombinu kwa kipindi cha Januari 2019 hadi Februari 2020(Swahili Version) Download
Taarifa ya mwaka kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Kamati ya Bajeti pamoja na tathmini ya utekezaji wa bajeti ya Serikali kwa nusu mwaka. Download
Taarifa ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Uwekezaji wa Mitaji ya Umma (PIC)(Swahili Version) Download
Maoni na Mapendekezo ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali za Mitaa kuhusu Taarifa ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali katika Serikali za Mitaa kwa Mwaka wa Fedha ulioishia Tarehe 30 Juni, 2018 {Swahili Version) Download
Taarifa ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Mashirika ya Umma kwa Mwaka 2019 (Swahili Version) Download
Maoni ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii kuhusu Azimio la Bunge la kubadilisha hadhi ya Mapori ya Akiba ya Biharamulo, Burigi, Kimisi, Ibanda na Rumanyika - Orugundu kuwa Hifadhi za Taifa ( Swahili Version) Download
Maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni kuhusu Azimio la Kuridhia Ubadilishaji Hadhi Mapori ya Akiba ya Biharamulo, Burigi, Kimisi,Ibanda na Rumanyika-Orugundu kuwa Hifadhi za Taifa (Swahili Version). Download
Taarifa ya shughuli zilizotekelezwa na Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Katiba na Sheria kwa kipindi cha Junuari 2018 hadi Januari 2019 (Swahili Version ) Download
Taarifa ya Mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Sheria Ndogo katika kipindi cha kuanzia Januari, 2018 hadi Januari, 2019. (Swahili Version) Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Masuala ya UKIMWI kuhusu Shughuli za Kamati kwa Mwaka 2018 (Swahili Version). Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Huduma na Maendeleo ya Jamii kuhusu Shughuli za Kamati kwa Mwaka 2018. (Swahili Version) Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Utawala na Serikali za Mitaa kuhusu Shughuli za Kamati kwa Mwaka 2018.(Swahili Version). Download
Taarifa ya Mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Mambo ya Nje, Ulinzi na Usalama kwa kipindi cha kuanzia Februari, 2018 hadi Januari, 2019 (Swahili Version). Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini kuhusu utekelezaji wa majukumu na shughuli za Kamati kwa kipindi cha mwaka 2018/2019 (Swahili Version). Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Kamati kwa kipindi cha kuanzia Januari 2018 hadi Januari 2019 (Swahili Version) Download
Taarifa ya shughuli zilizotekelezwa na Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Kilimo, Mifugo na Maji kwa kipindi cha Junuari 2018 hadi Januari 2019 (Swahili Version) Download
Taarifa ya Mwaka ya utekelezaji wa Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara na Mazingira kwa kipindi cha kuanzia Machi, 2018 hadi Januari, 2019 (Swahili Version). Download
Taarifa ya Mwaka ya Utekelezaji wa Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Miundombinu kwa kipindi cha Januari 2018 hadi Januari 2019 (Swahili Version). Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Uwekezaji na Mitaji ya Umma kuhusu Shughuli za Kamati kwa Mwaka 2018. Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Shughuli za Kamati kwa Mwaka 2018 Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali za Mitaa kuhusu Shughuli za Kamati kwa Mwaka 2018. Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali kuhusu Shughuli za Kamati kwa Mwaka 2018. Download
Maoni na ushauri kwa niaba ya Wajumbe wa Kamati ya Bajeti kuhusu Azimio la Bunge la Kuridhia Mkataba wa Takwimu wa Afrika Download
MAONI YA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI KUHUSU AZIMIO LA BUNGE LA KURIDHIA MKATABA WA TAKWIMU WA AFRIKA Download
The Convention on Prohibition of Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (biological) and Toxin Weapons and their Destruction BTWC Download
THE CONVENTION ON PROHIBITION OF DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION, 1972 Download
Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti Kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa pamoja na Mwongozo wa Kutayarisha Mpango na Bajeti ya Serikali kwa mwaka wa Fedha 2019/2020. Download
Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti Kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa pamoja na Mwongozo wa Kutayarisha Mpango na Bajeti ya Serikali kwa mwaka wa Fedha 2019/2020. Download
Maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa Mwaka 2019/2020 Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Sheria Ndogo kuhusu Uchambuzi wa Sheria Ndogo zilizowasilishwa Mezani na Serikali katika Mkutano wa Kumi na Kumi na Moja wa Bunge. Download
Taarifa ya Mwaka ya Utekelezaji wa Majukumu ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Haki, Maadili na Madaraka ya Bunge kwa kipindi cha kuanzia mwezi Januari, 2017 hadi mwezi Januari 2018. Download
Taarifa ya Mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Mambo ya Nje, Ulinzi na Usalama kwa kipindi cha kuanzia Februari, 2017 hadi Januari, 2018. Download
Taarifa ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Sheria Ndogo kwa kipindi cha Januari 2017 hadi Januari 2018. Download
Taarifa ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Sheria Ndogo kwa kipindi cha Januari 2017 hadi Januari 2018. Download
Taarifa ya Shughuli zilizotekelezwa na Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Masuala ya UKIMWI kwa kipindi cha Januari, 2017 hadi Januari, 2018. Download
Taarifa ya Mwaka kuhusu majukumu na shughuli zilizotekelezwa na Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Huduma na Maendeleo ya Jamii katika kipindi cha 2017/2018 Download
Taarifa ya shughuli zilizotekelezwa na Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Kilimo, Mifugo na Maji kwa kipindi cha Januari 2017 hadi Januari 2018 Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Kamati kwa kipindi cha kuanzia Januari 2017 hadi Januari 2018 Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini, kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Kamati katika kipindi cha Januari, 2017 hadi Januari, 2018. Download
Taarifa ya Mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Miundombinu kwa kipindi cha Januari 2017 hadi Januari 2018. Download
Taarifa ya shughuli za Kamati ya Bunge ya Viwanda, Biashara na Mazingira kuanzia mwezi Machi, 2017 hadi Januari, 2018. Download
Taarifa ya mwaka ya shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Uwekezaji wa Mitaji ya Umma (PIC) kwa mwaka 2017. Download
Taarifa ya utekelezaji wa shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuanzia mwezi Januari, 2017 hadi Januari, 2018. Download
Taarifa ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali (PAC) kwa Mwaka 2017. Download
Taarifa ya Mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali za Mitaa (LAAC) kuhusu Usimamizi wa Matumizi ya Fedha za Umma katika Serikali za Mitaa kwa Mwaka wa Fedha unaoishia terehe 30 Juni, 2016 Download
Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti Kuhusu Mapendekezo ya Mwongozo wa Kutayarisha Mpango na Bajeti pamoja na Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa Mwaka wa Fedha 2018/19. Download
Taarifa ya Kamati kuhusu uchunguzi wa tuhuma zinazowahusu Ndg. Paul Christian Makonda, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam na Ndg. Alexander Pastory Mnyeti, Mkuu wa Wilaya ya Arumeru Download
Taarifa ya Kamati ya Haki, Maadili na Madaraka ya Bunge kuhusu Shauri la Mhe. Ester Amos Bulaya (Mb). Download
Taarifa ya Kamati ya Haki, Maadili na Madaraka ya Bunge kuhusu Shauri la Mhe. Freeman Aikael Mbowe (Mb) na Mhe. Halima James Mdee (Mb). Download
Taarifa ya Mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Mambo ya Nje, Ulinzi na Usalama kwa kipindi cha kuanzia Januari, 2016 hadi Januari,2017 Download
Taarifa ya Mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Sheria Ndogo kuhusu Majukumu yaliyotekelezwa katika kipindi cha kuanzia Januari, 2016 hadi Januari,2017 Download
Taarifa ya Mwaka ya utekelezaji wa majukumu ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Haki, Maadili na Madaraka ya Bunge. Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Kamati kwa kipindi cha kuanzia Januari 2016 hadi Januari 2017 Download
Taarifa ya Shughuli zilizotekelezwa na Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Kilimo, Mifugo na Maji kwa kipindi cha Januari 2016 hadi Januari 2017 Download
Taarifa ya Mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara na Mazingira kwa Kipindi cha kuanzia Januari, 2016 hadi Januari, 2017. Download
Taarifa ya Mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Uwekezaji wa Mitaji ya Umma (PIC) kwa Mwaka 2016. Download
Taarifa ya Mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Miundombinu kwa kipindi cha Januari 2016 hadi Januari 2017. Download
Taarifa ya Mwaka ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini kuhusu kuhusu utekelezaji wa majukumu yake katika kipindi cha Januari,2016 hadi Januari, 2017. Download
Taarifa ya Mwaka ya shughuli zilizotekelezwa na Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Huduma na Maendeleo ya Jamii katika kipindi cha 2016/2017. Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Masuala ya UKIMWI kuhusu Shughuli zilizotekelezwa kwa kipindi cha Januari, 2016 hadi Januari, 2017. Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Utekelezaji wa Shughuli zake katika Kipindi cha Kuanzia Mwezi Januari, 2016 hadi Januari , 2017 Download
Taarifa ya Mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Katiba na Sheria kwa kipindi cha Januari 2016 hadi Januari 2017 Download
Taarifa ya Mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Utawala na Serikali za Mitaa, kwa kipindi cha kuanzia Januari, 2016 hadi Januari, 2017. Download
Taarifa ya Kwanza ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Sheria Ndogo Kuhusu Uchambuzi wa Sheria Ndogo Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali Kuu (PAC) kuhusu Hesabu zilizokaguliwa za Serikali Kuu na Mashirika ya Umma kwa Mwaka wa Fedha ulioishia Juni 30, 2014 na Juni 30, 2015 Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali za Mitaa (LAAC) kuhusu Hesabu zilizokaguliwa za Mitaa kwa Mwaka wa Fedha 2013/14 na 2014/15 Download
Maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni kuhusu Muswada wa Sheria ya Huduma za Habari ya Mwaka 2016 Download
Maoni, Mapendekezo na Ushauri wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Huduma na Maendeleo ya Jamii kuhusu Muswada wa Sheria wa Huduma za Habari wa mwaka 2016 Download
Maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni Katika Wizara ya Fedha na Mipango kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2017/18 Download
Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti Kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa pamoja na Mwongozo wa Kutayarisha Mpango na Bajeti kwa Mwaka wa Fedha 2017/18. Download
Taarifa ya Kamati ya Haki, Maadili, na Madaraka ya Bunge kuhusu Shauri la Mhe. Joseph Mbilinyi (Mb.) kuhusiana na kutoa Ishara ya Matusi Bungeni Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Muswada wa Marekebisho ya Sheria ya Ununuzi wa Umma ya Mwaka 2016 (The Public Procurement (Amendment) Act, 2016). Download
Maoni ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Katiba na Sheria kuhusu Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Download
Maoni ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Katiba na Sheria, kuhusu Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Download
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2016 (The Finance Bill, 2016). Download
Taarifa ya Kamati ya Haki, Maadili, na Madaraka ya Bunge kuhusu Malalamiko yaliyofikishwa kwenye Kamati dhidi ya Waheshimiwa Wabunge Susan Lyimo (Mb) na Anatropia Theonest (Mb) kutokana na kutuhumiwa kusema Uongo na Kutoa Taarifa ambazo hazina Ukweli Bung Download
Taarifa ya Kamati ya Haki, Maadili, na Madaraka ya Bunge kuhusu uchunguzi wa Vitendo vya baadhi ya Wabunge kufanya vurugu Bungeni na kudharau Mamlaka ya Spika tarehe 27 Januari, 2016 Download
Taarifa ya Kamati ya Bajeti juu ya Mapendekezo ya Mpango wa Taifa Unaokusudiwa Kutekelezwa na Serikali pamoja na Mwongozo wa Kuandaa Mpango na Bajeti ya Serikali katika Mwaka wa Fedha 2016/17. Download

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament