Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Nyaraka

Nyaraka Mpya
# Document Document No Tarehe Option
1 Mkutano wa Kumi na Moja - Kikao cha Arobaini na Nne - Tarehe 9 Juni, 2023 OP-11-44 2023-06-09 01:58:09 Pakua
2 Mkutano wa Kumi na Moja - Kikao cha Arobaini na Tatu - Tarehe 8 Juni, 2023 OP-11-43 2023-06-08 01:45:09 Pakua
3 Mkutano wa Kumi na Moja - Kikao cha Arobaini na Mbili - Tarehe 7 Juni, 2023 OP-11-42 2023-06-07 01:57:36 Pakua
4 Mkutano wa Kumi na Moja - Kikao cha Arobaini na Moja - Tarehe 6 Juni, 2023 OP-11-41 2023-06-06 02:44:44 Pakua
5 Mkutano wa Kumi na Moja - Kikao cha Arobaini - Tarehe 5 Juni, 2023 OP-11-40 2023-06-05 02:25:21 Pakua
6 Mkutano wa Kumi na Moja - Kikao cha Thelathini na Tisa - Tarehe 2 Juni, 2023 OP-11-39 2023-06-02 01:59:23 Pakua
7 Mkutano wa Kumi na Moja - Kikao cha Thelathini na Nane - Tarehe 1 Juni, 2023 OP-11-38 2023-06-01 02:13:27 Pakua
8 Mkutano wa Kumi na Moja - Kikao cha Thelathini na Saba- Tarehe 31 Mei, 2023 OP-11-37 2023-05-31 02:00:44 Pakua
9 Mkutano wa Kumi na Moja - Kikao cha Thelathini na Sita - Tarehe 30 Mei, 2023 OP-11-36 2023-05-30 02:13:20 Pakua
10 Mkutano wa Kumi na Moja - Kikao cha Thelathini na Tano - Tarehe 29 Mei, 2023 OP-11-35 2023-05-29 01:59:18 Pakua