Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Miswada na Sheria

Miswada na Sheria

Miswada

# Miswada Tarehe
1 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria za Ajira na Kazi kwa Mwaka 2015 2015-05-29
2 Muswada wa Sheria ya Uwazi na Uwajibikaji katika Tasnia ya Uchimbaji Tanzania wa Mwaka 2015 2015-05-29
3 Muswada wa Sheria ya Usimamizi wa Mapato ya Mafuta na Gesi wa Mwaka 2015 2015-05-29
4 Muswada wa Sheria ya Petroli wa Mwaka 2015 2015-05-29
5 Muswada wa Sheria ya Kuwalinda watoa Taarifa za Uhalifu na Mashahidi wa Mwaka 2015 2015-05-29
6 Muswada wa Sheria ya Masoko ya Bidhaa wa Mwaka 2015 2015-05-29
7 Muswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Benki ya Posta Tanzania wa Mwaka 2015 2015-05-29
8 Muswada wa Sheria ya Vituo vya Pamoja Mipakani ya Mwaka 2015 2015-05-29
9 Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2015 2015-06-11
10 Muswada wa Sheria ya Makosa ya Mtandao ya Mwaka 2015 2015-02-20
11 Muswada wa Sheria ya Miamala ya Kielekroniki ya Mwaka 2015 2015-02-20
12 Muswada wa Sheria ya Kuidhinisha Matumizi ya Serikali ya Mwaka 2015 2015-06-22
13 Muswada wa Sheria ya Baraza la Vijana Tanzania wa Mwaka 2015 0000-00-00
14 Muswada wa Sheria ya Wakala wa Usimamizi wa Maafa wa Mwaka 2014 0000-00-00
15 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Uhamiaji wa Mwaka 2014 0000-00-00
16 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Tume ya Kudhibiti UKIMWI Tanzania wa Mwaka 2014 0000-00-00
17 The Copyright and Neighbouring Rights (Copyrighted Works-Communication to the Public) Regulations), 2016 2015-12-21
18 The Petroleum (Bulk Procurement) Regulations, 2015 2015-10-20
19 The Examination Regulations,2015 2015-10-28
20 The Institute of Judicial Administration Lushoto (Students’ Performance Assessment) Regulations, 2016 2015-09-24
21 The Institute of Judicial Administration Lushoto (Students’ General Welfare, Conduct And Disciplinary Matters)Regulatons, 2015 0000-00-00
22 The Fire and Rescue Force (Fire Precautions in Buildings) Regulations, 2015 2015-08-05
23 The Public Private Partnership Regulations, 2015 2015-11-27
24 The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Bill, 2016 2016-05-20
25 The Written Laws (Miscellaneous Amendment) (No.2) Bill, 2016 2016-05-20
26 The Finance Bill, 2016 2016-06-03
27 Muswada wa Marekebisho ya Sheria ya Ununuzi wa Umma ya Mwaka 2016 2016-06-10
28 The Appropriation Bill, 2016 2016-06-10
29 Muswada wa Sheria ya Upatikanaji wa Habari wa Mwaka 2016 2016-06-23
30 Muswada wa Sheria ya Uthamini na Usajili wa Wathamini wa Mwaka 2016 2016-06-23
31 Muswada wa Sheria ya Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali wa Mwaka 2016 2016-06-23
32 Muswada wa Sheria ya Usimamizi wa Wanataaluma wa Kemia wa Mwaka 2016 2016-06-23
33 Muswada wa Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi, wa Mwaka 2016 2016-06-30
34 Muswada wa Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Kilimo, wa Mwaka 2016 2016-06-30
35 Muswada wa Sheria ya Huduma za Habari za Mwaka 2016 2016-09-16
36 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 3) wa Mwaka 2016 2016-09-16
37 Muswada wa Sheria ya Huduma ya Msaada wa Kisheria wa Mwaka 2016 2016-08-26
38 Muswada wa Sheria ya Madaktari, Madaktari wa Meno na Wataalam wa Afya Shirikishi wa Mwaka 2016 2016-10-21
39 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.4) wa Mwaka 2016 2016-10-21
40 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali, 2017 2017-02-10
41 Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2017. 2017-06-14
42 Muswada wa Sheria ya Mapitio na Majadiliano kuhusu Masharti Hasi katika Mikataba ya Maliasili za Nchi wa Mwaka 2017. 2017-06-29
43 Muswada wa Sheria ya Mamlaka ya Nchi kuhusiana na Umiliki wa Maliasili wa Mwaka 2017. 2017-06-29
44 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali wa Mwaka 2017. 2017-06-29
45 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Na. 3 wa Mwaka 2017 2017-09-05
46 Muswada wa Sheria ya Reli wa Mwaka 2017 2017-09-05
47 Muswada wa Sheria ya Shirika la Mawasiliano Tanzania wa Mwaka 2017 2017-09-15
48 Muswada wa Sheria ya Wakala wa Meli Tanzania wa Mwaka 2017 2017-09-15
49 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 4) wa Mwaka 2017 2017-09-15
50 Muswada wa Marekebisho ya Sheria ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya wa Mwaka 2017 2017-11-07
51 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 5) wa Mwaka 2017 2017-11-17
52 Muswada wa Sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii kwa Watumishi wa Umma wa Mwaka 2017 2017-11-17
53 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Hifadhi ya Wanyamapori ya Mwaka 2017 2017-11-17
54 Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2018 2018-06-18
55 Muswada wa Sheria ya Kulitangaza Jiji la Dodoma kuwa Makao Makuu ya Nchi wa Mwaka 2018 2018-06-29
56 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 3) wa Mwaka 2018 2018-06-29
57 Muswada wa Sheria ya Bodi ya Kitaalam ya Walimu Tanzania wa Mwaka 2018 2018-06-29
58 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Ubia kati ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi wa Mwaka 2018 2018-06-29
59 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 2) wa Mwaka 2018 2018-06-29
60 Muswada ya Sheria ya Kuidhinisha Matumizi ya Serikali wa Mwaka 2018 2018-06-26
61 Muswada wa Sheria ya Huduma Ndogo za Fedha wa Mwaka 2018 2018-11-06
62 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria mbalimbali (Na. 4) wa Mwaka 2018 2018-11-16
63 Muswada wa Sheria ya Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania wa Mwaka 2018 2018-11-16
64 Muswada wa Sheria ya Mamlaka ya Udhibiti Usafiri wa Ardhini wa Mwaka 2018 2018-11-16
65 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Vyama vya Siasa wa Mwaka 2018 2018-11-16
66 Muswada wa Sheria ya Huduma za Maji na Usafi wa Mazingira wa Mwaka 2018 2018-11-16
67 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria mbalimbali (Na. 2) wa Mwaka 2019 (Toleo la Kiingereza). 2019-02-07
68 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 3) wa Mwaka 2019 2019-05-30
69 Sheria ya Fedha ya Mwaka 2019 2019-06-12
70 Muswada wa Sheria ya Serikali Mtandao wa Mwaka 2019 2019-06-26
71 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.4) wa Mwaka 2019 (Toleo la Kiingereza) 2019-06-26
72 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.5) wa Mwaka 2019 (Toleo la Kiingereza) 2019-06-26
73 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 6) wa Mwaka 2019 (Toleo la Kiingereza) 2019-09-04
74 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 7) wa Mwaka 2019 (Toleo la Kiingereza) 2019-11-05
75 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.8) wa Mwaka 2019 (Toleo la Kiingereza) 2019-11-14
76 Muswada wa Sheria ya Usuluhishi wa Mwaka 2020 (Toleo la Kiingereza) 2020-01-28
77 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali wa Mwaka 2020 (Toleo la Kiingereza) 2020-02-07
78 Muswada wa Sheria ya Afya ya Mimea wa Mwaka 2020 (Toleo la Kiingereza) 2020-02-07
79 Muswada wa Sheria ya Kusimamia na Kuendeleza Uvuvi wa Bahari Kuu wa Mwaka 2020 (Toleo la Kiingereza) 2020-02-07
80 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Na. 3 wa Mwaka 2020 (Toleo la Kiingereza) 2020-06-05
81 Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2020 (Toleo la Kiingereza) 2020-06-12
82 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali wa Mwaka 2021 (Toleo la Kiingereza) 2021-02-05
83 Muswada wa Sheria ya Fedha wa Matumizi wa Mwaka, 2020 (Toleo la Kiingereza) 2020-06-15
84 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na 2) wa Mwaka 2021 (Toleo la Kiingereza) 2021-02-12
85 MUswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Usajili wa Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu wa mwaka 2021 (Toleo la Kiingereza) 2021-02-12
86 Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2020 (Toleo la Kiingereza) 2021-06-03
87 Muswada wa Sheria ya Fedha wa Matumizi wa Mwaka 2021 (Swahili Version) 2021-06-21
88 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Na.3 wa Mwaka 2021 (Toleo la Kiingereza) 2021-06-25
89 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.4) wa Mwaka 2021(Toleo la Kiingereza) 2021-05-03
90 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Usalama Barabarani wa Mwaka 2021 (Toleo la Kiingereza) 2021-06-03
91 The Fire and Rescue Force (Amendment) Bill, 2021 2021-08-18
92 THE WRITTEN LAWS (MISCELLANEOUS AMENDMENTS) (NO. 5) ACT, 2021 2021-08-18
93 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (no. 6) Bill, 2021 2021-10-29
94 THE WRITTEN LAWS (MISCELLANEOUS AMENDMENTS) (NO. 4) ACT, 2021 2021-06-01
95 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 7) wa Mwaka 2021 2021-10-19
96 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Kudhibiti Utakatishaji wa Fedha Haramu wa Mwaka 2022 2022-02-26
97 Muswada wa Sheria ya Usimamizi wa Maafa, 2022 2022-02-17
98 The Finance Bill, 2022 2022-06-17
99 The Water Resources Management (Amendment) Act, 2022 2022-06-06
100 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (no. 2) Act, 2022 2022-06-06
101 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali za Fedha wa Mwaka 2022 2022-09-16
102 Muswada wa Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi wa Mwaka 2022 2022-08-29
103 Muswada wa Sheria ya Bima ya Afya kwa Wote wa Mwaka 2022 2022-08-29
104 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 3) wa Mwaka 2022 2022-08-29
105 Muswada wa Sheria ya Uwekezaji Tanzania wa Mwaka 2022 2022-08-29
106 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 2023 2023-01-20
107 Muswada wa Sheria ya Fedha wa mwaka 2023 2023-06-19
108 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Yatokanayo na Urekebu wa Sheria wa Mwaka 2023 . 2023-05-12
109 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Ubia Baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi wa Mwaka 2023 2023-01-20
110 Muswada wa Sheria ya Tume ya Mipango wa Mwaka 2023. 2023-05-12
111 Muswada wa Sheria ya Ununuzi wa Umma wa Mwaka 2023. 2023-05-12
112 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.2) wa Mwaka 2023 2023-05-12
113 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 3) Bill, 2023 2023-09-05
114 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 4) wa Mwaka 2023 2023-09-08
115 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali za Sekta ya Sheria wa Mwaka 2023 2023-09-08
116 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.5) wa Mwaka 2023 2023-11-10
117 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria za Vyama vya Siasa wa Mwaka 2023 2023-11-10
118 Muswada wa Sheria ya Tume ya Uchaguzi wa Mwaka 2023. 2023-11-10
119 Muswada wa Sheria ya Uwekezaji wa Umma wa Mwaka 2023. 2023-11-10
120 Muswada wa Sheria ya Uchaguzi wa Rais, Wabunge na Madiwani wa Mwaka 2023. 2023-11-10

Sheria

# Sheria Tarehe
1 Appropriation Act, 2016 2016-06-30
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 2016 2016-06-30
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 2) Act, 2016 2016-06-30
1 The Public Procurement (Amendment) Act, 2016 2016-06-30
1 Access to Information Act, 2016 2016-10-31
1 The Valuation and Valuers Registration Act, 2016 2016-10-31
1 The Government Chemistry Laboratory Authority, 2016 2016-10-31
1 The Chemist Professionals Act, 2016 2016-10-31
1 The Tanzania Agricultural Research Institute Act, 2016 2016-10-31
1 The Tanzania Fisheries Research Institute Act, 2016 2016-10-31
1 The Media Service Act, 2016 2016-12-30
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) No. 3) Act, 2016 2016-12-30
1 Sheria ya Huduma ya Msaada wa Kisheria wa Mwaka 2017 2017-03-03
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali, 2017 2017-03-03
1 Sheria ya Fedha ya Mwaka 2017 2017-06-30
1 Sheria ya Kuidhinisha Matumizi ya Serikali ya Mwaka 2017 2017-06-30
1 Sheria ya Mamlaka ya Nchi kuhusiana na Umiliki wa Maliasili ya Mwaka 2017 2017-07-07
1 Sheria ya Mapitio na Majadiliano kuhusu Masharti Hasi katika Mikataba ya Maliasili za Nchi ya Mwaka 2017 2017-07-07
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali ya Mwaka 2017 2017-07-07
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 2) ya Mwaka 2017 2017-07-07
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.3) ya Mwaka 2017 2017-10-13
1 Sheria ya Madaktari, Madaktari wa Meno na Wataalamu wa Afya Shirikishi ya Mwaka 2017 2017-10-13
1 Sheria ya Shirika la Mawasiliano Tanzania ya Mwaka 2017 2017-12-01
1 Sheria ya Wakala wa Meli Tanzania ya Mwaka 2017 2017-12-01
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.4) ya Mwaka 2017 2017-12-01
1 Sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii kwa Watumishi wa Umma ya Mwaka 2018 2018-02-09
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali ya Mwaka 2018 2018-02-09
1 Sheria ya Kuidhinisha Matumizi ya Serikali ya Mwaka 2018 2018-06-30
1 Sheria ya Fedha ya Mwaka 2018 2018-06-30
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Ubia kati ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi ya Mwaka 2018 2018-09-25
1 Sheria ya Kulitangaza jiji la Dodoma kuwa Makao Makuu ya Nchi ya Mwaka 2018 2018-09-25
1 Sheria ya Bodi ya Kitaalamu ya Walimu ya Mwaka 2018 2018-09-25
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria mbalimbali (Na.2) ya Mwaka, 2018 2018-09-25
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria mbalimbali (Na.3) ya Mwaka, 2018 2018-09-25
1 Sheria ya Huduma Ndogo za Fedha ya Mwaka 2018 2018-11-23
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Vyama vya Siasa ya Mwaka 2019 2019-02-22
1 Sheria ya Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania ya Mwaka 2019 2019-02-22
1 Sheria ya Mamlaka ya Udhibiti Usafiri wa Ardhini ya Mwaka 2019 2019-02-22
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.4) ya Mwaka 2019 2019-02-22
1 Sheria ya Huduma za Maji na Usafi wa Mazingira ya Mwaka 2019 2019-02-22
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria mbalimbali (Na.2) ya Mwaka, 2019 2019-02-22
1 Sheria ya Kuidhnisha Matumizi ya Serikali ya Mwaka 2019 2019-06-30
1 Sheria ya Fedha ya Mwaka 2019 2019-06-30
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.3) ya Mwaka 2019 2019-06-30
1 Sheria ya Reli ya Mwaka 2017 2017-10-13
1 Sheria ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya ya Mwaka 2017 2017-12-01
1 The Oil and Gas Revenue Management Act , 2015 2015-07-03
1 The Appropriation Act, 2015 2015-07-03
1 The Commodity Exchange Act, 2015 2015-07-03
1 The Cybercrimes Act, 2015 2015-07-03
1 The Drugs Control and Enforcement Act, 2015 2015-07-03
1 The Electronic Transactios Act, 2015 2015-07-03
1 The Employment and Labour Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 2015 2015-07-03
1 The Finance Act, 2015 2015-07-03
1 The Firearms and Ammunition Control, 2015 2015-07-03
1 The Immigration (Amendment ) Act, 2015 2015-07-03
1 The National Payment System Act, 2015 2015-07-03
1 The National Youth Council Act, 2015 2015-07-03
1 The Non-Citizens (Employment Regulation) Act, 2015 2015-07-03
1 The One Stop Border Posts Act, 2015 2015-07-03
1 The Petroleum Act, 2015 2015-07-03
1 The Statistics Act, 2015 2015-07-03
1 The Tanzania Commission for AIDS (Amendment) Act, 2015 2015-07-03
1 The Administration of Estates Laws (Misc. Amdt.) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-14
1 The Tanzania Postal Bank (Repeal and Transitional Provisions) Act, 2015 2015-07-03
1 The Warehouse Receipt (Amendment) Act, 2015 2015-07-03
1 The Whistleblower and Witness Protection Act, 2015 2015-07-03
1 The Advocate Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The African Chiefs Ordinance (repeal) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-14
1 The Agricultural Products (Control and Marketing) (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-14
1 The Appropriation Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-07-13
1 The Chiefs (Abolition of Office, Consequential Provisions) Act , 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-13
1 The Citizenship (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Civil Service Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Criminal Procedure Code (Amendment) (No. 2) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Criminal Procedure Code (Amendment) (No. 48) Act, 1963(Toleo la Kiingereza) 1963-09-26
1 The Customs Tariff Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-14
1 The Customs Tariff Ordinance (Amendment.) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-07-11
1 The Dar es Salaam Club (Dissolution) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-13
1 The East African Territories (Air Transport) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Entertainments Tax Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Estate Duty Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-07-11
1 The Explosives Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-11-23
1 The Fauna Conservation Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Finance Act, 1963 1963-07-11
1 The Foreign Investments (Protection) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-27
1 The Freehold Titles (Conversion) and Government Leases Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Hide and Skin Trade Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Immigration Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-26
1 The Kenya and Zanzibar Independence Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Kigoma-Ujiji Town Council (Validation) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-30
1 The Land (Settlement of Disputes) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Tanganyika Military Forces Laws (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-06-29
1 The Land Registration Ordinance Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-31
1 The Local Government Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-31
1 The Local Government Service (Negotiating Machinery) Act, 1963 (Toleo la Kiingerza) 1963-12-31
1 The Local Government Services Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-31
1 The Magistrates' Courts Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-31
1 The Medical Practitioners and Dentists Ordinance (Amendment.) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-26
1 The Merchandise Marks Acts, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Minimum Sentences Act,1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-06-21
1 The Municipal House Tax (Consolidation) Act , 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Municipalities Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-27
1 The National Museum Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The National Parks Ordinance Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-25
1 The Native Authority Ordinance (Repeal) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-15
1 The Ngorongoro Conservation Area Ordinance (Amendment.) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-25
1 The Nyamwezi Creameries Board Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-15
1 The Official Secrets Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-25
1 The Penal Code (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-13
1 The Pensions (Specified Person) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Personal Tax Ordinance (Amendment) Act,1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Pharmacy and Poisons Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-13
1 The Potable Spirits (Compounding) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Private Street Works Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-07-11
1 The Provisional Collection of Taxes and Duties Act,1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-15
1 The Pyrethrum Ordinance (Amendment) Act ,1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-28
1 The Regional and Area Commissioners Acts (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-25
1 The Registration of Voters (Temporary Provisions) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-07-12
1 The Rent Restriction (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-28
1 The Rights of Occupancy (Development Conditions) (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-27
1 The Rights of Occupancy (Development Conditions) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Rural Settlement Commission Act , 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-28
1 The Sisal Industry Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-16
1 The Supplementary Appropriation (1960 - 1961) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-15
1 The Supplementary Appropriation (1961 - 1962) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-15
1 The Supplementary Appropriation (1962 - 1963) (No. 2) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-28
1 The Supplementary Appropriation (1962 - 1963) (No. 3) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-06-25
1 The Supplementary Appropriation (1962 - 1963) (No. 4) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Supplementary Appropriation (1962 - 1963) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-26
1 The Supplementary Appropriation (1963 - 1964) (No. 1) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-27
1 The Supplementary Appropriation (1963 - 1964) (No.2) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Tanganyika Library Services Board Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-07-30
1 The University College, Dar es Salaam (Provisional Council) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-06-29
1 The Upanga Area (Planning and Develop.) Ordinance (Amendment.) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Used Motor Vehicles Registration Tax Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-07-10
1 The Veterinary Surgeons Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-12
1 The Affiliation Ordinance(Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-19
1 The Agricultural Associations Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-07-06
1 The Agricultural Products (Control and Marketing) (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Antiquities Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Appropriation Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-07-06
1 The Arms Ammunition Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Beer Consumption Tax Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Broadcast Receiving Apparatus (Licensing) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Children and Young Persons Ordinance Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The College of African Wildlife Management Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The College of Agriculture Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Constitution (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Co-operative College Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Customs Tariff Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Dar es Salaam Club (Dissolution) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Disqualification (National Assembly and Miscellaneous Offices) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Duration of Parliament (Extension) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Excise Tariff Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Export Seeds Ordinance (Repeal) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Export Tax Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Finance Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Forests Ordinance Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Freehold Titles (Conversion and Govt. Leases (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Government Lotteries Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Hotel Accommodation (Imposition of Levy) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Indemnity Act, 1964 1964-03-17
1 The Internationally Notifiable Disease (Prevention) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Islamic Law (Restatement) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-26
1 The Judicature and Application of Law Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Lacal Liquor (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Magistrates' Courts (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Metallic Currency Ordinary (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-10
1 The Military Court Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-12
1 The Mining Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The National Agricultural Products Board Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The National Assembly (Elections) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 037. The National Co-operative and Development Bank (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The National Co-operative and Development Bank Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The National Employment Provident Fund Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The National Service (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The National Service Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The National Union of Tanganyika Workers (Establishment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-02
1 The Non-Native Tobacco Board (Dissolution) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Notaries Public and Commissioners for Oaths Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Police Force Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-19
1 The Potable Spirits (Compounding) (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Prisons Ordinance (Amendement) Act, 1964 Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Private Motor Vehicles Registration Tax Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Provident Fund (Government Employees) Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Public Holidays Ordinance (amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Range Development and Management Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Republican and Other Status, Consequential Prov. Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Retirement (Special Provisions) (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-07-17
1 The Sale of Goods (Weights and Measures) Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Security Employment Act,1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Special Tribunals Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The St. Michael's and St. George's Schools (Dissolution) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Supplementary Appropriation (1963 - 1964) (No. 3) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-07-16
1 The Supplementary Appropriation (1963 - 1964) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-06-15
1 The Supplementary Appropriation (1963 - 1964) Act, 1964 1964-03-12
1 The Supplementary Appropriation (1963-1964) (No.4) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-07-06
1 The Supplementary Appropriation (1964-1965) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Supplimentary Appropriation (1964-1965) (No. 2) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Tanganyika Development Corporation (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Trade Unions and Trade Disputes (Miscellaneous Provisions) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Traffic Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-07-16
1 The Unified Teaching Service (Amendment) Act,1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Union of Tanganyika and Zanzibar Act, 1964 (Toleo la Kiingerza) 1964-04-26
1 The Union of Tanganyika and Zanzibar Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-11
1 The Aerodromes Control Act,1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-04-30
1 The Appropriation Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-06-30
1 The Coffee Industry Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The College of Business Education Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Colonial and Other Territories (Divorce Jurisdication) (Disapplication) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Consolidated Fund (Miscellaneous Provisions) Act, 1965 (Toleo la Kingereza) 1965-07-15
1 The Constituent Assembly Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Copra Ordinance (Repeal) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Customs Tariff Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Dairy Industry Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Development Levy Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-17
1 The Exchange Control Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-06-17
1 The Excise Tarrif Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Extradition Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Fauna Conservation Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Finance Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Government Rents (Summary Recovery) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Hide and Skin Trade (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Inland Water Transport Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Interim Constitution (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-06-17
1 The Interim Constitution (Consequential, Transitional and Temporary Provisons) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Interim Constitution of Tanzania Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Land Acquisition Ordinance (Amendment) (No. 2) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Land Acquisition Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Land Tenure (Village Settlements) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Local Government Elections Laws (Suspension), 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-10-21
1 The Local Government Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Motor Vehicle Driving Schools (Licensing) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Municipal House Tax (Consolidation) (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The National Archives Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The National Assembly (Elections) (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The National Executive Committee (Powers and Privileges) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-10-21
1 The National Museum (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Nyarubanja Tenure (Enfrachisement) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-25
1 The Pawnbroking (Prohibition) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-03
1 The Pensions Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-04-16
1 The Personal Tax Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-12-31
1 The Police and Prison Officers (Gratuities) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-12-15
1 The Presidential Elections Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Probate and Administration Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Provident Fund (Government Employees) Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-12-31
1 The Public Land (Preserved Areas) Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Reserve Forces Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Sisal Industry Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Supplementary Appropriation (1963-1964) Act, 1965 (Toleo la Kingereza) 1965-03-30
1 The Supplementary Appropriation (1964 - 1965) (No. 3) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Supplementary Appropriation (1964 - 1965) (No. 4) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1964-06-30
1 The Tanganyika Broadcasting Corporation (Dissolution) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Trade Disputes (Settlement) (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-12-15
1 The Traffic Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Urban House Tax Ordinance (Amendment) Act, 1965 1965-07-15
1 The Wheat Industry Ordinance (Repeal) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Agricultural Products (Control of Movement) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Appropriation Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Aviation Spirit Service Tax Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Bank of Tanzania Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Civil Procedure Code Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-11-03
1 The Civil Service (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Consolidated Fund (Miscellaneous Provision) (No.2) Act, 1966 1966-01-13
1 The Copyright Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-12-30
1 The Criminal Procedure Code (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Customs Tariff Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The East African Merchant Shipping (Consequential Provisions) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Exchequer and Audit Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Excise Tariff Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Finance Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Hire Purchase (Date of Commencement) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-12-30
1 The Hire Purchase Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-03-12
1 The Income Tax (Allowances, Reliefs and Rates) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Interim Constitution of Tanzania (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Land Acquisition Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-26
1 The Land Transfer (Specified Corporations) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-03-12
1 The Lint and Seed Marketing Ordinance and Cotton Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Local Government (Elections) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-13
1 The Local Government Elections (Suspension) (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Local Government Laws (Amendment and Consequential Provisions) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-19
1 The Local Loans Ordinance (Amendement) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Land Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-03-21
1 The Medical Practitioner and Dentists Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-26
1 The Moshi (Manufacture and Distillation) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-17
1 The Municipalities Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The National Defence (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The National Development Corporation (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Notaries Public and Commissioners for Oaths Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-06
1 The Oaths (Judicial Proceedings) and Statutory Declaration Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-12-30
1 The Opticians Act , 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-06
1 The Pharmacy and Poisons Ordinance (Amendment) Act, 1966 1966-10-19
1 The Private Street Works Ordinance (Repeal) and Government Leases (Road Frontage Premia) Act, 1966 1966-08-04
1 The Public Holidays Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-04
1 The Refugees (Control) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-06
1 The Rent Restriction (Amendment) (No.2) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-12-30
1 The Rent Restriction (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-03-05
1 The Road Tolls Act, 1966 (Toleo la kiingereza) 1966-08-04
1 The Roads Toll (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-26
1 The Rural Farmlands (Acquisition and Regrant) (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-26
1 The Rural Farmlands (Acquisition and Regrant) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Rural Farmlands (Acquisition Regrant) (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Singapore (Consequential Provisions) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-03-12
1 The Solicitor-General (Transfer of Duties and Power) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-06
1 The Supplementary Appropriation (1964-1965) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-03-05
1 The Supplementary Appropriation (1965-66) (No. 2) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Supplementary Appropriation (1965-66) (No. 3) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Supplementary Appropriation (1966-67) (No.2) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-26
1 The Supplementary Appropriation (1966-1967) (No.3) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-12-30
1 The Supplementary Appropriation (1966-1967) (No.4) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-12-30
1 The Supplementary Appropriation (196667) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-26
1 The Tanzania-Zambia Pipeline Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-12-30
1 The Tea Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Transport Licensing Ordinance (Amendment) Act, 1966 (2) (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Transport Licensing Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Upanga Area (Planning and Development) Ordinance (Repeal) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Veterinary Surgeons Ordinance (Amendment) Act, 1966 1966-12-30
1 The Waterworks Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-12-30
1 The Workmen’s Compensation Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 0000-00-00
1 The Appropriation Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Cinematograph Ordinance (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Co-operative Societies Ordinance (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The Education Ordinance (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The Evidence Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The Exchequer and Audit Ordinance (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Finance Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Foreign Investiments (Protection) Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The Government Proceedings Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The Income Tax (Allowances, Reliefs and Rates) (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-11-30
1 The Industrial Shares (Acquisition) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-02-20
1 The Insurance (Vesting of Interests and Regulation) Act, 1967(Toleo la Kiingereza) 1967-02-20
1 The Interim Constitution of Tanzania (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Interim Constitution of Tanzania (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-11-30
1 The Land acquisition, Act 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-11-30
1 The Local Loans Ordinance (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Merchant Shipping Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-12-02
1 The National Agricultural Products (Vesting of Interests) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-02-19
1 The National Agricultural Products Board (vesting of interest) (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The National Bank of Commerce (Establishment and Vesting of Assets and Liabilities) (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-06-30
1 The National Bank of Commerce (Establishment and Vesting of Assets and Liabilities) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-02-17
1 The National Defence (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The National Industries (Licensing and Registration) Act, 1967 1967-04-30
1 The National Parks Ordinance (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The National Sports Council of Tanzania Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The National Swahili Council Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Opticians (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Permanent Labour Tribunal Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-12-02
1 The Personal Tax Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-11-30
1 The Pharmacy and Poisons Ordinance (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-16
1 The Pools and Lotteries Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Prisons Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Regional Road Boards Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Registrar-General (Transfer of Duties and powers) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The State Trading Corporation (Establishment and vesting of interest) (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The Statutory Bodies (Change of Names) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Supplementary Appropriation (1964-1965) (No. 2) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Supplementary Appropriation (1965-1966) (No. 4) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The Supplementary Appropriation (1966-67) (No. 6) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-06-30
1 The Supplementary Appropriation (1967-68) (No. 2), Act 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-11-30
1 The Tanzania Sisal Corporation (Establishment and Vesting of Interests) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-10-30
1 The Traffic Ordinance (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The Transfer Tax Act, 1967 (Toleo la Kingereza 1967-11-30
1 The Trustees Investment Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-15
1 The Supplementary Appropriation (1967-68) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-11-30
1 The Appropriation Act, 43-1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-30
1 The Arusha National Park Act, 12-1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The Bretton Woods Agreements (Amendment) Act, 3-1968 (Toleo la Kiingerea) 1968-02-03
1 The Children's Homes (Regulation) Act, 4-1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The College of Business Education (Amendment) Act, 17-1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The Co-operative Socities Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-19
1 The Customary Leaseholds (Enfranchisement) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-27
1 The Customs Tariffs Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The Development Levy (Sisal) (Repeal) Act, 11-1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The East African Posts and Telecommunications (Vesting of Zanzibar Assets) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The Education Ordinance (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Electricity (Consumption Tax) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-28
1 The Engineers (Registration) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Finance Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-30
1 The Gemstone Industry (Development and Protection) (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The Industries (Refund of Customs Duties) (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Interim Consitution (Amendment) (No. 2) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-28
1 The Interim Constitution (Amendment) Act, 1968 (Toleo la KIingereza) 1968-07-01
1 The Intoxiacating Liquors Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-20
1 The Intoxicating Liqours (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Land Acquisition (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Law Reform (Fatal Accidents and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Local Authorities (Decoration of Builings) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The Local Authorities (Leadership Declarations) (Extension of Time) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Local Government Laws (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza 1968-03-05
1 The Medical Practitioners and Dentists Ordinance (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Mining Ordinance (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The National Assembly (Alteration of Number of Constituency) Act, 1968 1968-10-13
1 The National Assembly (Qualifications of Members) (Forms and Procedure) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-03-03
1 The National Co-operative & Development Bank Act, 1968 1968-10-13
1 The National Development Corporation (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-27
1 The National Milling Corporation Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The National Provident Fund (Amendment) Act,1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The National Water Resources Council Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-13
1 The Newspaper Ordinance (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Ngorongoro Conservation Area Ordinance (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The Occupiers Liability Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Pensions (Special Provisions) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-01
1 The Permanent Commission of Enquiry (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-03-08
1 The Prisons (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Public Recreation Grounds Ordinance (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The Rural Farmlands (Acquisition and Regrant) (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Sisal Industry (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza)n 1968-05-18
1 The Soft Drinks (Consumption Tax) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 0000-00-00
1 The Supplementary Appropriation (1966-67) (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Supplementary Appropriation (1966-1967) (No. 7) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-02
1 The Supplementary Appropriation (1967-68) (No. 4) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-06-30
1 The Supplementary Appropriation (1967-68) (No. 5) Act, 1968 1968-06-30
1 The Supplementary Appropriation (1967-68) (No. 6) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-06-30
1 The Supplementary Appropriation (1967-68) (No.7) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-10
1 The Supplementary Appropriation (1968-69) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Supplementary Appropriation (196768) (No.3) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-02
1 The Tanzania Audit Corporation Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-02
1 The Tanzania National Scientific Research Council Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Tanzania Sisal Corporation (Establishing and Vesting of Interest) (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Tanzania-Zambia Railway Authority Agreement (Implementation) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Tea Ordinance (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-27
1 The Unified Co-operative Service Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-27
1 The United Teaching Service (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-16
1 The Urban Leaseholds (Acquisition and Regrant) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Urban Leaseholds (Acquisition and Regrant) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Weights and Measures (Metric System) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-27
1 The Written Law (Miscellaneous Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-11
1 The Advocates Ordinance (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The African Chiefs Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-12-28
1 The Appropriation Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-07-26
1 The Auxiliary Police Ordinance (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-04-12
1 The Bretton Woods Agreements (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Cheques Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Criminal Procedure Code (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Customary Leaseholds (Enfranchisement)(Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Education Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-12-30
1 The Elections (Age of Voting) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-07-11
1 The Electoral Laws (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-12-27
1 The Employment Ordinance (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-03-02
1 The Exchequer and Audit Ordinance (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-07-12
1 The Excise Tariff Ordinance ( Amendment ) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-12-30
1 The Excise Tariff Ordinance (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Finance Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-06-25
1 The Financial Laws (Miscellaneous Amendments) Act,1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Fugitive Offenders (Pursuit) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Government Leaseholds (Conversion to Rights of Occupancy) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Graves (Removal) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Highways Ordinance (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Legal Aid (Criminal Proceedings) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-04-12
1 The Local Government Election Laws (Suspension) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-08-02
1 The Magistrates Courts (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-04-13
1 The Metric System (Amendment Written Laws) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-12-27
1 The Mining Ordinance (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-04-11
1 The National Assembly (Qualification of Members) (Forms and procedure) (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-04-13
1 The National Service (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Pension (Solomon Nkya Eliufoo) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-07-26
1 The Personal Tax (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-07-12
1 The Presidential Affairs (Amendment) Act, 1969 ( Toleo la Kiingereza) 1969-07-12
1 The Protected Places and Areas Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Public Corporations Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-03-30
1 The Resettlement of Offenders Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-10
1 The Rule Against Perpetuities (Limitation of Application) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-04-13
1 The Sales Tax (Prevention of Price Increases) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-06-23
1 The Security of Employment (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-10
1 The Societies Ordinance (Amendment) Act , 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Supplementary Appropriation (1967-68)(No. 8) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-10
1 The Supplementary Appropriation (1968-69)(No. 2) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Supplementary Appropriation (1968-69)(No. 3) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Supplementary Appropriation (1968-69)(No. 4) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-04-11
1 The Supplementary Appropriation (1968-69)(No.5) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-06-22
1 The Supplementary Appropriation (1968-69)(No.6) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-07-11
1 The Supplementary Appropriation (1969 - 70) (No.2) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-12-27
1 The Supplementary Appropriation (1969-70) (No.1) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Tanzania Sisal Corporation (Divestment of Interests)Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Tourist Agents (Licensing) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-03-12
1 The Traffic Ordinance(Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-04-12
1 The Transport Licensing Ordinance (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Ward Development Committees Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Witness Summones (Reciprocal Enforcement) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1964-02-08
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Age of Majority (Citizenship Laws) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-25
1 The Appropriation Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-25
1 The Duties and Taxes (Prevention of Price Increases) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-06-18
1 The East African Industrial Licensing Ordinance (Repeal)Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-25
1 The Elections Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-25
1 The Entertainments Tax Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-01
1 The Finance Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-06-18
1 The Financial Laws (Miscellaneous Amendments) (No.2) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-11-25
1 The Financial Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-25
1 The Fisheries Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Foreign Commercial Vehicles (Licensing) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-09-01
1 The Guyana, Botswana, Lesotho, Barbados, Mauritius, Swaziland and Nauru Independence (Consequential Provisions) Act , 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Land Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-25
1 The National Security Act, 1970 (Toleola Kiingereza) 1970-03-30
1 The Permanent Labour Tribunal (Amendment) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-25
1 The Prevention of Corruption Ordinance (Amendment) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Refund of Fiscal Charges (Locally Manufactured Goods)Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Rent Tax Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-01
1 The Road Frontage Premia Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Specified Officers (Recovery of Debts) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Supplementary Appropriation (1968-69) (No.7) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Supplementary Appropriation (1969-70) (No.3) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Supplementary Appropriation (1969-70) (No.4) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-06-29
1 The Supplementary Appropriation (1969-70) (No.5) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-06-29
1 The Supplementary Appropriation (1970-71)(No. 1) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-11-25
1 The Tanganyika Broadcasting Corporation (Special Provisions Relating to Pensions) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-25
1 The Tanzania Audit Corporation (Amendment) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-06-29
1 The Tanzania Investment Bank Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-06-29
1 The Textiles (Price Stability) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-06-18
1 The Tobacco (Imposition of Tax) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-06-29
1 The Univeristy of Dar es Salaam Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-01
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act, 1970 (Toleo a Kiingereza) 1970-06-19
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Acquisition of Buildings Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-04-22
1 The Administration of Justice (Miscellaneous Amendments) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-10-28
1 The Appropriation Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-08-06
1 The Bank of Tanzania (Amendment) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-08-06
1 The Customs Tariff (Amendment) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-02-11
1 The East African Income Tax Law (Modification) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-08-04
1 The Finance Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-08-06
1 The Immunities and Privileges (Extension and Misc. Prov.) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-05-07
1 The Income Tax (Allowances and Rates) (Amendment) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-08-04
1 The Income Tax (Allowances and Rates) (Amendment) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-02-11
1 The Industrial Shares (Acquisition) (Amendment) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-01-25
1 The Interim Constitution (Increase in the Number of Regional Commissioners) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-10-28
1 The Intoxicating Liquors (Amendment) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-10-28
1 The Law of Limitation Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-03-01
1 The Law of Marriage Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-02-11
1 The National Flag and Court of Arms Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-05-07
1 TThe National Sports Council of Tanzania (Amendment) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-02-11
1 The National Water Resources Council (Dissolution) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-05-06
1 The Prevention of Corruption Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-05-06
1 The Printpark (Acquisition of Shares) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-01-25
1 The Public Officers (Age of Retirement) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-10-28
1 The Pyrethrum Ordinance (Amendment) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-02-11
1 The Supplementary Appropriation (196-1970 (No. 6)) (No.4) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-06-30
1 The Supplementary Appropriation (1969-70) Act, 1971 1971-02-11
1 The Supplementary Appropriation (1970-71 (No. 3)) (No. 2) Act, 1971 1971-05-07
1 The Supplementary Appropriation (1970-71 (No. 4)) (No. 3) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-06-30
1 The Tanganyika Coffee Curing Company (Acquisition of Shares) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-01-25
1 The Tanzania Rural Development Bank Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-02-11
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-02-12
1 Tanzania Housing Bank Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-11-23
1 The Appropriation Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Architects, Quantity Surveyors and Building Contractors (Registration) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-11-23
1 The Auditors and Accountants (Registration) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-11-23
1 The Business Licensing Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-04-17
1 The Companies (Regulation of Dividends and Surpluses and Miscellaneous Provisions) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Decentralization of Government Administration (Interim Provisions) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Finance Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Financial Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-05-11
1 The Hotel Levy Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Immigration Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-05-11
1 The Income Tax (Allowances and Rates) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-05-11
1 The Institute of Development Management Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-06-27
1 The Institute of Finance Management Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-02-08
1 The Interim Constitution (Amendment) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-11-23
1 The Interim Constitution (Increaser in the Number of Regional Commissioners) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-05-11
1 The Interim Constitution (Number of Judges) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-11-23
1 The Interpretation of Laws and General Clause Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-11-23
1 The Locally Manufactured Products (Price Stability) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Minimum Sentences (Consequential and Incidental Provisions) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-02-08
1 The Minimum Sentences Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-02-08
1 The Motor Vehicles (Restriction on acquisitions and Dispositions) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-02-08
1 The Motor Vehicles (Tax on Registration and Transfer) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-21
1 The Pension Ordinance (Amendment) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-02-08
1 The Planning Commission Act, , 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Public Officers (Eligibility for Election as Constituency Members) Act, 1972 1972-05-11
1 The Stamp Duty Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Supplementary Appropriation (No. 1 1971-72) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-02-08
1 The Supplementary Appropriation (No. 1 for the Financial Year 1972 to 73) (No. 5) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-11-23
1 The Supplementary Appropriation (No. 2 for the Financial Year 197172) (No. 2) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-05-11
1 The Supplementary Appropriation (No. 3 for the Financial Year 1971 to 72 ) (No. 4) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-07-11
1 The Tobacco Industry Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-05-11
1 The Training Levy Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 2) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-11-23
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-05-11
1 The Appropriation Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 0000-00-00
1 The Civil Aviation Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-07-27
1 The Coffee Industry Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-06-22
1 The Constitution (Consequential Transitional and Temporary Provisions) (Modification) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-10-31
1 The Customs and Excise Management Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-11-30
1 The Finance Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-07-27
1 The Pangani River (Hydro-Electric Projects) Ordinance (Repeal) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-11-30
1 The Permanent Labour Tribunal (Amendment) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-11-30
1 The Presidential Affairs (Amendment) Act,1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-06-22
1 The Private Hospitals (Regulation) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-06-22
1 The Professional Surveyors (Registration) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-02-07
1 The Small Industries (Imposition of Tax) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-07-27
1 The Supplimentary Appropriation (No. 1 for the Financial Year 1976-77) (No.1) Act, 1977 Toleo la Kiingereza) 1977-02-17
1 The Supplementary Appropriation (No. 2 for the Fin. Year 1976-77) (No. 2) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-07-30
1 The Supplementary appropriation (No.1 for the Financial Year 197778) (No.1) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-11-30
1 The Tanzania Harbours Authority Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-07-27
1 The Tanzania National Scientific Research Council (Amendment) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-11-30
1 The Tanzania Posts and Telecommunications Corporation Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-11-30
1 The Tanzania Railways Corporation Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-07-27
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-02-17
1 The Appropriation Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-08-31
1 The Customs Tariff (Amendment) Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-04-03
1 The Customs Tariff Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-11-12
1 The Decentralization of Govt. Administration (Interim Provisions) (Amendment) Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-11-12
1 The Films and Stage Plays Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-04-03
1 The Finance Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-07-31
1 The Muhimbili Medical Centre Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-11-12
1 The Newspapers Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-04-03
1 The Parastatal Organisation (Modification of Management Provisions) Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-11-12
1 The Pensions and Gratuities (Special Provisions) Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-07-31
1 The Supplementary Appropriation (No.1 for the Financial year 197576) (No.1) Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-04-03
1 The Supplementary Appropriation (No.2 for the Financial year 197576) (No.2) Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-07-10
1 The Tanzania Industrial Studies and Consulting Organization Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-05-01
1 The Tanzania News Agency Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-11-12
1 The Urban Wards (Administration) Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-08-31
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-08-31
1 The Appropriation Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-08-11
1 The Board of Trustees of National Provident Fund (Establishment) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-04-03
1 The Companies Ordinance (Amendment) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-08-12
1 The Decentralization of Government Administration (Interim Provisions) (Amendment) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-08-12
1 The District Development Councils (Elections) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-08-11
1 The District Development Councils (Elections) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-08-12
1 The Game Parks (Miscellaneous Amendments) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-08-12
1 The Hides and Skins (Production Tax) (Repeal) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-08-12
1 The Institute fo Adult Education Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-08-12
1 The Institute of Education Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-08-12
1 The Interim Constitution (Increase of the Number of Constituency Members) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-07-10
1 The Interim Constitution of Tanzania (Amendment) (No.2) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-08-12
1 The Interim Constitution of Tanzania (Amendment) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-06-11
1 The Labour Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-04-03
1 The National Milling Corporation Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-08-12
1 The National Service (Amendment) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-08-12
1 The Parastatal Organisations (Modification of Management Provisions) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-08-12
1 The Peoples Militia (Power of Arrest) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-08-12
1 The Regulation of Prices (Amendment) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-08-12
1 The Rufiji Basin Development Authority Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-04-03
1 The Standards Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-04-03
1 The Supplementary Appropriation (No.1 for the Financial Year 197475) (No.1) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-04-03
1 The Supplementary Appropriation (No.2 for the Financial Year 197475) (No.2) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-07-10
1 The Tanganyika Library Services Boards Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-04-03
1 The Tanzania-Zambia Railway Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-08-11
1 The Villages and Ujamaa Villages (Registration Designation and Administration) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-08-12
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 1 ) Act, 1975 (Toleo la Kiingereza) 1975-04-03
1 The Aerodromes (Licensing and Control) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-04-11
1 The Appropriation Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Audio-Visual Institute of Dar es Salaam Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Civil Service (Amendment) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The College of African Wildlife (Amendment) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-10-30
1 The College of Business Education (Amendment) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-10-30
1 The Corporations Sole (Establishment) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Export Tax Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Finance Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Financial Laws (Miscellaneous Amendments) (No.2) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Financial Laws (Miscellaneous Amendments) (No.2) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Government Loans, Guarantees and Grants Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Government Proceedings (Amendment) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-10-30
1 The Hides and Skins (Production Tax) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Industrial Shares (Acquisition) (Amendment) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Interim Constitution (Increase in the Number of Regional Commissioners) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-04-11
1 The Interim Constitution of Tanzania (Amendment) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-04-11
1 The Kariakoo Market Corporation Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-10-30
1 The Land (Rent and Service Charge) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Land Ordinance (Amendment) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-07-30
1 The National Arts Council Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-04-11
1 The National Lotteries Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The National Music Council Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-04-11
1 The National Parks Ordinance (Amendment) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The National Service (Amendment) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Parastatal Employees (Recovery of Debts) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-10-30
1 The Presidential Affairs (Amendment) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-04-11
1 The Production Development Funds (Establishment and Management) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Specified Sisal Estates (Acquisition and Regrant) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-07-30
1 The Supplementary Appropriation (No. 2 for the Financial Year 1973-74(No.20) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-04-11
1 The Supplementary Appropriation (No. 3 for the Financial Year 1973-74) (No.2) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Tanganyika Packers (Acquisition of Shares) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-07-11
1 The Tanzania Livestock Development Authority Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-07-30
1 The Vocational Training Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Wages and Salaries (General Revision) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Water Utilization (Control and Regulation) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-10-30
1 The Wildlife Conservation Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-07-30
1 The Workers' and Farmers' Housing Development Fund (Financing and Management) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-08-20
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1974 1974-04-11
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1974 (Toleo la Kiingereza) 1974-10-30
1 The Acquisition of Shares (Aluminium Africa Company Limited) Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-07-23
1 The Appropriation Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-07-23
1 The Board of Internal Trade Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-07-23
1 The Cashewnut Industry Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-07-23
1 The Committee for the Enforcement of the Leadership Code Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-04-30
1 The Cotton Industry Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-03-08
1 The District Corporations Act, 1973 (Toleo la Kiingereza 1973-07-23
1 The Employees Terminal Benefits Scheme (Legislation and Regulation) Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-07-23
1 The Finance Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-07-23
1 The Income Tax Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-12-20
1 The Industrial Shares (Acquisition) Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-07-23
1 The Interim Constitution of Tanzania (Amendment) Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-12-07
1 The National Examinations Council of Tanzania Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-12-06
1 The National Social Welfare Training Institute Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-12-06
1 The National Social Welfare Training Institute Act, 1973 1973-12-06
1 The Port Service Charge Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-07-23
1 The Recentralization of Government Administration (Amendment) Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-06-30
1 The Regulation of Prices Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-07-23
1 The Road Traffic Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-12-06
1 The Rural Lands (Planning and Utilization) Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-07-23
1 The Seeds (Regulation of Standards) Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-12-06
1 The Sisal Industry Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-03-08
1 The Small Industries Development Organization Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-12-06
1 The Specified Coffee Estates (Acquisition and Regrant) Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-12-06
1 The State Trading Corporation (Dissolution) Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-12-06
1 The Supplementary Appropriation (No.1 for the Financial Year 197374) (No.2) Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-12-06
1 The Supplementary Appropriation (No.2 for the Financial Year 197273) (No1) Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-03-08
1 The Supplementary Appropriation (No.3 for the Financial Year (197273) (No.l2) Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-06-30
1 The Supplementary Appropriation (No.4) for the Financial Year (No.4) Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-06-30
1 The Supplementary Appropriation (No.4) for the Financial Year (No.4) Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-06-30
1 The Tanzania – Zambia Railway Authority Agreement (Implementation) (Amendment) Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-03-08
1 The Tanzania Food and Nutrition Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-12-06
1 The Transport Licensing Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-03-08
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1973 (Toleo la Kiingereza) 1973-12-06
1 The Appropriation Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-09-13
1 The Arms and Ammunition (Amendment) Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-09-13
1 The Bank of Tanzania (Amendment) Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-09-13
1 The Board of External Trade Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-03-20
1 The Bretton Woods Agreements (Amendment) Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-05-19
1 The District Corporations (Amendment) Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-09-13
1 The Finance Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-09-13
1 The Food (Control of Quality) Act, 1978 (Toleo la Kiingerza) 1978-05-19
1 The Intoxicating Liqours (Amendment) Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-04-19
1 The Meteorology Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-03-20
1 The Motor Vehicles (Restriction on Acquisitions and Dispositions) (Amendment) Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-12-24
1 The National Defence Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-12-04
1 The National Education Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-12-04
1 The National Provident Fund (Amendment) Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-12-04
1 The Parastatal Business Scheme Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-05-19
1 The Pensions Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-03-20
1 The Pharmaceuticals and Poisons Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-05-19
1 The Supplementary Appropriation (No.2 for Financial year 197374) (No.2) Act, 1978 (Toloeo la Kiingereza) 1978-03-20
1 The Supplementary Appropriation (No.2 for Financial year 197778) (No.1) Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-03-20
1 The Supplementary Appropriation (No.3 for 197778) Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-05-19
1 The Supplementary Appropriation (No.3 for Financial Year 197475) (No.5) Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-07-14
1 The Supplementary Appropriation (No.4 for Financial year 197273) (No.2) Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-03-20
1 The Unified Teaching Service(Amendment) Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-09-13
1 The University of Dar es Salaam (Amendment) Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-09-13
1 The Urban Councils (Interim Provisions) Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-05-19
1 The Villages and Ujamaa Villages (Registration, Designation and Administration) (Amendment) Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-05-19
1 The Wildlife Conservation (Amendment) Act, 1978 (Toleo la Kiingereza) 1978-09-13
1 Jumuiya ya Wafanyakazi Tanzania, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-10-31
1 Mabadiliko ya Kwanza katika Katiba ya Nchi, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-08-09
1 Muungano wa Vyama vya Ushirika , 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-05-23
1 The Antiquities (Amendment) Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-10-31
1 The Appellate Jurisdiction Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-08-09
1 The Appropriation Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-08-09
1 The Employment Ordinance (Amendment) Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-05-23
1 The Estate Duty (Amendment) Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-03-05
1 The Finance Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-08-09
1 The Foreign Travel Levy Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-08-09
1 The Income Tax (Amendment) Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-03-05
1 The Local Authorities (Elections) Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-03-05
1 The Lonrho Companies (Acquisition and Transfer of Management Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-12-08
1 The Mining Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-10-31
1 The National Archives (Amendment) Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-05-23
1 The National Construction Council Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-10-31
1 The National Institute for Medical Research Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-10-31
1 The Specified Coffee Estates (Acquisition and Regrant) (Amendment) Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-10-31
1 The Supplementary Appropriation (No.1 for the Financial Year 197879) (No.1) Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-03-05
1 The Supplementary Appropriation (No.2 for Financial Year 197879) (No.2) Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-08-09
1 The Tropical Pesticides Research Institute Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-10-31
1 The Transport Licensing Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-10-31
1 The Villages (Revenue) Act, 1979 (Toleo la Kiingereza) 1979-05-23
1 Sheria ya Mabadiliko ya Pili katika Katiba ya Nchi, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-01-11
1 Sheria ya Mabadiliko ya Tatu katika Katiba yaNchi, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-07-28
1 The Appropriation Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-09-08
1 The Business Licensing (Amendment) Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-02-02
1 The Evidence (Amendment) Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-05-21
1 The Income Tax (Amendment) Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-05-21
1 The Inquests Act, 1980 Toleo la Kiingereza) 1980-05-21
1 The Institute of Development Management (Amendment) Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-09-08
1 The Institute of Rural Development Planning Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-02-02
1 The Law Reform Commission of Tanzania Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-05-21
1 The Merchant Shipping (Amendment) Act, 1980 (Toleo la Kiingereza 1980-09-08
1 The Ministers (Discharge Ministerial Functions) Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-05-01
1 The National Museum of Tanzania Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-02-02
1 The Penal Code (Amendment) Act, 1980 (Toloeo la Kiingereza) 1980-05-21
1 The Pensions Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-09-08
1 The Permanent Commission of Enquiry (Amendment) Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-05-21
1 The Petroleum (Exploration and Production) Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-09-08
1 The Presidential Affairs (Amendment) Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-09-08
1 The Regulation of Trade Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-05-21
1 The Regulation of Wages and Terms of Employment (Amendment) Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-05-01
1 The Serengeti Wildlife Research Institute Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-02-02
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1979-80) Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-08-28
1 The Supplementary Appropriation Act, 1979 No. 11 (For Financial Year 1979-80) Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-05-21
1 The Tanzania Agricultural Research Organizations Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-02-02
1 The Tanzania Engineering and Manufacturing Design Organization Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-09-08
1 The Tanzania Fisheries Research Institute Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-02-02
1 The Tanzania Forestry Research Institute Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-02-02
1 The Tanzania Livestock Research Organization Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-02-02
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1980 (Toleo la Kiingereza) 1980-05-21
1 The Appropriation Act, 1981(Toleo la Kiingereza) 1981-09-07
1 The Centre for Agricultural Mechanization and Rural Technology Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-11-17
1 The Centre for Agricultural Mechanization and Rural Technology Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-09-07
1 The Finance Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-09-07
1 The Financial Laws (Miscellaneous Provisions) Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-05-22
1 The National Board for Materials Management Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-05-22
1 The National Productivity Council Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-11-20
1 The Pensions Laws (Miscellanaeous Amendments) Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-09-07
1 The Petroleum (Conservation) Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-09-07
1 The Political Leaders' Pensions Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-09-07
1 The Regulation of Prices (Amendment) Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-02-20
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1975-76) Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-05-22
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1976-77) Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-09-07
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1977-78) Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-11-17
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1980-81) Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-07-22
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1980-81) Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-02-20
1 The Tanzania National Scientific Research Council (Amendment) Act, 1981 1981-09-07
1 The Tanzania Central Freight Bureau Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-02-20
1 The Tanzania School of Journalism Act, 1981 1981-05-07
1 The Urban Water Supply Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-05-22
1 The Water Utilization (Control and Regulation) (Amendment) Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-05-22
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1982-11-17
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1981 (Toleo la Kiingereza) 1981-02-20
1 Jumuiya ya Wafanyakazi wa Tanzania (Amendment) Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-03-11
1 Sheria ya Mabadiliko ya Nne katika Katiba ya Nchi, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-11-02
1 The Appropriation Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-10-02
1 The Co-operative Audit and Supervision Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-06-28
1 The Co-operative Societies Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-06-28
1 The Decentralization of Government Administration (Interim Provisions) (Amendment) Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-10-28
1 The Disabled Persons (Care and Maintenance) Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-03-11
1 The Disabled Persons (Employment) Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-06-28
1 The Labour Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-11-16
1 The Local Government (District Authorities) Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-06-28
1 The Local Government (Urban Authorities) Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-06-28
1 The Local Government Finances Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-06-28
1 The Local Government Negotiating Machinery Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-06-28
1 The Local Government Service Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-06-28
1 The National Consultative Economic and Planning Council Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-10-02
1 The National Geographical Names Standardization Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-11-16
1 The National Industries (Licensing and Registration) Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-06-28
1 The National Institute of Transport Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-11-16
1 The National Service (Amendment) Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-03-11
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1981-82) Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-06-28
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1981-82)(Na.3) Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-07-18
1 The Tanzania Rural Development Bank (Amendment) Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-06-28
1 The Weights and Measures Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-10-02
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1982 (Toleo la Kiingereza) 1982-11-16
1 The Appropriation Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-09-10
1 The Conciliation Boards (Validation of Proceedings) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-01-01
1 The Economic Sabotage (Special Provisions) (Amendment) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-07-02
1 The Economic Sabotage (Special Provisions) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-05-04
1 The Finance (No. 2) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-09-10
1 The Human Resources Deployment Act, 1983 (Toleo la Kiingereza)6 1983-05-09
1 The Finance Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-01-01
1 The Local Authorities (Elections) (Amendment) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-01-01
1 The Local Authorities (Electoral Procedures) (Validation) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-10-11
1 The Local Government Finances (Amendment) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-09-10
1 The National Environment Management Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-09-10
1 The National Swahili Council (Amendment) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-05-09
1 The Protection From Radiation Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-05-09
1 The Specified Companies (Acquisition and Transfer of Management) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-09-10
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1974-75) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-07-17
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1979-80) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-07-17
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1982-83) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-08-19
1 The Urban Authorities (Rating) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-01-01
1 The Workmens' Compensation (Amendment) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-09-10
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 2) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza)11 1983-07-02
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 3) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-10-31
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1983-05-09
1 Sheria ya Mabadiliko ya Tano katika Katiba ya Nchi, 1984 1984-02-16
1 The Agricultural Irrigation Development Fund (Establishment and Management) Act, 1983 (Toleo la Kiingereza) 1984-09-18
1 The Appropriation Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-09-18
1 The Coffee Marketing Board Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-01-14
1 The Constitution (Consequential, Transitional and Temporary Provisions) Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-01-15
1 The East Africa Development Bank Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-05-21
1 The Economic and Organized Crime Control Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-09-18
1 The Finance Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-09-18
1 The Industrial Promotion and Development Fund (Establishment and Management) Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-09-18
1 The Kagera Transport Assets, (Acquisition and Regrant) Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-03-11
1 The Magistrates' Courts Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-03-17
1 The National Arts Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-01-14
1 The National Land Use Planning Commission Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-03-17
1 The National Milling Corporation Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-01-14
1 The Rent Restriction Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-01-14
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1980-81) Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-05-21
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1983 Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-03-17
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1983-84) Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-07-16
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1984-85) Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 0194-01-14
1 The Tanzania Cashewnut Marketing Board Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-01-14
1 The Tanzania Cotton Marketing Board Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-01-14
1 The Tanzania Tobacco Processing and Marketing Board Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-01-14
1 The University of Agriculture (Amendment) Act, 1984 (Toleo la Kiingereza) 1984-09-19
1 The University Of Agriculture Act, 1984 1984-05-21
1 The Appropriation Act, 1985 (Toleo la Kiingereza) 1985-10-21
1 The Co-operative and Rural Development Bank (Amendment) Act, 1985 (Toleo la Kiingereza) 1985-10-21
1 The Elections Act, 1985 (Toleo la Kiingereza) 1985-04-03
1 The Finance Act, 1985 (Toleo la Kiingereza) 1985-10-29
1 The Fire and Rescue Services Act, 1985 (Toleo la Kiingereza) 1985-04-03
1 The Kariakoo Market Corporation (Amendment) Act, 1985 (Toleo la Kiingereza) 1985-10-21
1 The Pay Roll Levy Act, 1985(Toleo la Kiingereza) 1985-10-21
1 The Preventive Detention (Amendment) Act, 1985 (Toleo la Kiingereza) 1985-04-03
1 The Roads Tolls Act, 1985 (Toleo la Kiingereza) 1985-10-21
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1984-85) (No.3) Act, 1985 (Toleo la Kiingereza) 1985-07-23
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1984-85) Act, 1985 (Toleo la Kiingereza) 1985-07-23
1 The Supplementary Appropriation (For Year 1981-82) Act, 1985 (Toleo la Kiingereza) 1985-04-03
1 The Ward Tribunal Act, 1985 (Toleo la Kiingereza) 1985-07-23
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1985 (Toleo la Kiingereza) 1985-04-03
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1985. (Toleo la Kiingereza) 1985-04-23
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No.4) Act, 1985 (Toleo la Kiingereza) 1985-10-21
1 The Appropriation Act, 1986 (Toleo la Kiingereza) 1986-10-26
1 The Diplomatic and Consular Immunities and Privileges Act, 1986 (Toleo la Kiingereza) 1986-08-24
1 The Emergency Powers Act, 1986 (Toleo la Kiingereza) 1986-04-20
1 The Finance Act, 1986 (Toleo la Kiingereza) 1986-10-23
1 The Registration and Identification of Persons Act, 1986 (Toleo la Kiingereza) 1987-01-06
1 The Specified State Leaders Retirement Benifits Act, 1986 (Toleo la Kiingereza) 1986-04-02
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1982-83) Act, 1986 1987-01-06
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1985-86) (No.2) Act, 1986 (Toleo la Kiingereza) 1986-10-23
1 The Supplementary Appropriation (For the Financial Year 1985-86) Act, 1986 (Toleo la Kiingereza) 1986-08-24
1 The Supplementary Appropriation (For the Financial Year 1986-87) (No.2) Act, 1986 (Toleo la Kiingereza) 1987-01-06
1 The Tanzania Commission for Science and Technology Act, 1986 (Toleo la Kiingereza) 1986-08-24
1 The Tanzania Livestock Development Authority (Dissolution) Act, 1986 (Toleo la Kiingereza) 1986-08-24
1 The Trade and Service Marks Act, 1986 (Toleo la Kiingereza) 1987-01-06
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendment) (No. 2) Act, 1986 (Toleo la Kiingereza) 1986-01-06
1 The Written Laws (Miscellanous Amendment) Act, 1986 (Toleo la Kiingereza) 1986-04-02
1 The Appropriation Act, 1987 (Toleo la Kiingereza) 1987-10-21
1 The Committee for the Enforcement of Leadership Code (Amendment) 1987 (Toleo la Kiingereza) 1987-07-18
1 The East African Community Mediation Agreement. Act, 1987 (Toleo la Kiingereza) 1987-04-03
1 The Economic and Organized Crime Control (Amendment) Act, 1987 (Toleo la Kiingereza) 1988-01-12
1 The Finance (No. 2) Act, 1987 (Toleo la Kiingereza) 1988-01-16
1 The Finance Act, 1987 (Toleo la Kiingereza) 1987-07-08
1 The Patents Act, 1987 (Toleo la Kiingereza) 1987-04-03
1 The Supplementary Appropriation ( For Financial Year 1983-84)(No.4) Act, 1987 (Toleo la Kiingereza) 1988-01-16
1 The Supplementary Appropriation ( For Financial Year 1986-87) (No.2) Act, 1987 (Toleo la Kiingereza) 1987-07-18
1 The Supplementary Appropriation ( For Financial Year 1986-87) (No.3) Act, 1987 (Toleo la Kiingereza) 1987-08-05
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1987 (Toleo la Kiingereza) 1987-04-03
1 The Appropriation Act, 1988 (Toleo la Kiingereza) 1988-11-23
1 The Criminal Procedure (Amendment) Act, 1988 (Toleo la Kiingereza) 1988-06-23
1 The Institute of Development Management Act, 1988 (Toleo la Kiingereza) 1988-06-23
1 The Ministers and Members of Parliament (Salaries and Allowances) Act, 1988 ( Toleo la Kiingereza) 1988-06-23
1 The Parliamentary Immunities, Powers and Privileges Act, 1988 ( Toleo la Kiingereza) 1988-03-31
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1987 (No.1) Act, 1988 1988-03-31
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1987-88) (No.2) Act, 1988 (Toleo la Kiingereza) 1988-07-13
1 The Tanganyika Coffe Curing Company (Restoration and Regrant of Shares) Act, 1988 (Toleo la Kiingereza) 1988-01-02
1 The Video Business Regulation Act, 1988 (Toleo la Kiingereza) 1988-11-23
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1988 (Toleo la Kiingereza) 1988-01-02
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1988 Toleo la Kiingereza) 1988-03-31
1 The Written Laws (Validation) Act, 1988 (Toleo la Kiingereza) 1988-01-02
1 The Civil Service Act, 1989 (Toleo la Kiingereza) 1989-03-26
1 The Dodoma Special Investment Area Act, 1989 (Toleo la Kiingereza) 1989-06-12
1 The Finance Act, 1989 (Toleo la Kiingereza) 1989-03-26
1 The National Provident Fund Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1989 (Toleo la Kiingereza) 1989-06-12
1 The People's Militia Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1989 (Toleo la Kiingereza) 1989-06-12
1 The Planning Commission Act, 1989 (Toleo la Kiingereza) 1989-06-12
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1984-85) Act, 1989 (Toleo la Kiingereza) 1989-03-26
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1988-89) (Act No.2) Act, 1989 (Toleo la Kiingereza) 1989-06-12
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1988-89) (Act. No.1) Act, 1989 (Toleo la Kiingereza) 1989-05-21
1 The Tanzania Agricultural Research Organization (Dissolution) Act, 1989 (Toleo la Kiingereza) 1989-05-21
1 The Tanzania Livestock Research Organization (Dissolution) Act, 1989 (Toleo la Kiingereza) 1989-05-21
1 The Territorial Sea and Exclusive Economic Zone Act,1989 (Toleo la Kiingereza) 1989-06-12
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 2) Act, 1989 (Toleo la Kiingereza) 1989-10-31
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1989 (Toleo la Kiingereza) 1989-05-21
1 Sheria ya Mabadiliko ya Saba ya Katiba ya Nchi, ya Mwaka 1990 1990-09-24
1 Sheria ya Marekebisho ya Sita ya Katiba, ya Mwaka 1990 1990-06-05
1 The Appropriation Act, 1990 (Toleo la Kiingereza) 1990-09-24
1 The Co-operative Societies (Amendment) Act, 1990. 1990-09-24
1 The Cooperative Societies (Amendment) Act, 1990 (Toleo la Kiingereza) 1990-06-05
1 The Disaster Relief Coordination Act, 1990 (Toleo la Kiingereza) 1990-06-05
1 The Elections (Amendments) Act, 1990 (Toleo la Kiingereza) 1990-06-05
1 The Finance Act, 1990 (Toleo la Kiingereza) 1990-01-21
1 The Institute of Accountancy Arusha Act, 1990 (Toleo la Kiingereza) 1990-03-26
1 The National Apex Organization of Tanzania (Formation) Act, 1990 (Toleo la Kiingereza) 1990-06-05
1 The National Housing Corporation Act, 1990 (Toleo la Kiingereza) 1990-03-26
1 The National Investment (Promotion and Protection) Act, 1990 (Toleo la Kiingezeka) 1990-06-19
1 The Permanent Labour Tribunal (Amendment) Act, 1990 (Toleo la Kiingereza) 1990-03-26
1 The Police Force and Prisons Service Commission Act, 1990 (Toleo la Kiingereza) 1990-06-05
1 The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 1990 (Toleo la Kiingereza) 1990-09-24
1 The Residence Tax Act, 1990 (Toleo la Kiingereza) 1990-09-24
1 The Road Traffic (Amendment) Act, 1990 (Toleo la Kiingereza) 1990-03-26
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1989-90) 1990 (Toleo la Kiingereza) 1990-06-05
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1990. (Toleo la Kiingereza) 1990-06-05
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1990 (Toleo la Kiingereza) 1990-03-26
1 Sheria ya Mabadiliko ya Nane Katika Katiba ya Nchi, 1992 1992-05-29
1 Sheria ya Mabadiliko ya Tisa katika Katiba ya Nchi, ya Mwaka 1992 1992-12-28
1 The Appropriation Act, 1992 (English Version) 1992-09-21
1 The Commodity Import Support Regulation Act, 1992 (Toleo la Kiingereza) 1992-09-21
1 The Constitution (Consequential, Transitional and Temporary Provisions) Act, 1992 (Toleo la Kiingereza) 1992-05-29
1 The Elections (Amendment) (No. 2) Act, 1992 (Toleola kiingereza) 1992-12-28
1 The Elections (Amendment) Act, 1992 (Toleo la Kiingereza) 1992-06-11
1 The Foreign Exchange Act, 1992 (Toleo la Kiingereza) 1992-02-17
1 The Finance Act, 1992 (Toleo la Kiingereza) 1992-05-01
1 The Local Authorities (Elections) (Amendment) Act, 1992 (Toleo la Kiingereza) 1992-05-29
1 The Local Government Laws (Amendment) Act, 1992 (Toleo la Kiingereza) 1992-05-29
1 The Miscellaneous Tax Exemptions and Remissions Revocation Act, 1992 (Toleo la Kiingereza) 1992-09-21
1 The National Investiment (Provision and Protection) (Amendment), Act, 1992 (Toleo la Kiingereza) 1992-05-29
1 The Open University of Tanzania Act, 1992 (Toleo la Kiingereza) 1992-12-28
1 The Political Parties Act, 1992 (Toleo la Kiingereza) 1992-05-29
1 The Public Corporations Act, 1992 (Toleo la Kiingereza) 1992-02-17
1 The Regulation of Land Tenure (Established Villages) Act, 1992 (Toleo la Kiingereza) 1992-12-28
1 The Supplement Appropriation (For Financial Year 1991-92) Act, 1992 (Toleo la Kiingereza) 1992-05-29
1 The Tanzania National Tourist Board (Amendment) Act, 1992 (Toleo la Kiingereza) 1992-12-28
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1992 (Toleo la Kiingereza) 1992-12-28
1 The Written Laws (Miscellaneous) (No. 2) Act, 1992 (Toleo la Kiingereza) 1992-06-11
1 The Written Laws (Miscellanous Amendments) Act, 1992 (Toleo la Kiingereza 1992-02-17
1 The Appropriation Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-08-28
1 The Armaments Control Act, 1991 ( Toleo la Kiingereza) 1991-06-30
1 The Arms and Ammunition Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-06-30
1 The Banking and Financial Institution Act, 1991 (Toleola Kiingereza) 1991-08-05
1 The Deportation (Amendment) Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-06-30
1 The Dar es Salaam Maritime Institute Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-04-29
1 The Car Benefit Tax Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-12-30
1 The Co-operative Societies Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-08-05
1 The Finance Act, 1991 (Toleo la Kiingereeza) 1991-12-30
1 The Food Security Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-08-05
1 The Loans and Advances Realization Trust Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-06-30
1 The Local Government Laws Amendment Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-04-23
1 The Muhimbili Medical Centre (Amendment) Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-06-30
1 The Muhimbili University College of Health Sciencies Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-06-30
1 The Mutual Assistance In Criminal Matters Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-04-09
1 The Organization of Tanzania Trade Unions Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-12-03
1 The penal Reform (Miscellaneous Penalties Amendment), 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-08-05
1 The Pension Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-06-30
1 The Preferential Trade Area (Implementation) Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-08-05
1 The Private Hospitals (Regulations) (Amendment) Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-04-09
1 The Private Hospitals (Regulations) (Amendment) Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-04-09
1 The Proceeds of Crime Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-04-09
1 The Sokoine National Agricultural Library Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-04-09
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1985-86) Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-08-05
1 The Tanzania Postal Bank Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-08-05
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 2) Act, 1990 (Toleo la Kiingereza) 1991-04-30
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 3) Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-04-09
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1991 (Toleo la Kiingereza) 1991-06-30
1 Sheria ya Mabadiliko ya Kumi na Mbili katika Katiba ya Nchi, 1995 1995-07-15
1 The Appropriation Act, 1995 (Toleo la Kiingereza) 1995-09-14
1 The Auditors and Accountants (Registration) (Amendment) Act, 1995 (Toleo la Kiingereza) 1995-04-25
1 The Bank of Tanzania Act, 1995 (Toleo la Kiingereza) 1995-04-25
1 The Drugs and Prevention of Illicit Traffic in Drugs Act, 1995 (Toleo la Kiingereza) 1995-07-31
1 The Education (Amendment) Act, -1995 (Toleo la Kiingereza) 1995-09-14
1 The Elections (Amendments) Act, 1995 (Toleo la Kiingereza) 1995-07-31
1 The Finance Act, 1995 (Toleo la Kiingereza) 1995-10-10
1 The Foreign Vehicles Transit Charges Act, 1995 1995-09-14
1 The Immigration Act, 1995 (Toleo la Kiingereza) 1995-07-13
1 The Public Leadership Code of Ethics, 1995 (Toleo la Kiingereza) 1995-07-13
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1991-92)(No.3) Act, 1995 (Toleo la Kiingereza) 1995-10-10
1 The Supplementary Appropriation (for Financial Year 1994-95)(No.2) Act, 1995 (Toleo la Kiingereza) 1995-07-31
1 The Tanzania Revenue Authority Act, 1995 (Toleo la Kiingereza) 1995-07-31
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (Act No.2) Act, 1995 1995-07-13
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1995 (Toleo la Kiingereza) 1995-09-14
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1995 (Toleo la Kiingereza) 1995-04-25
1 Sheria ya Mabadiliko ya Kumi na Moja katika Katiba ya Nchi, 1994 1994-01-17
1 The Agricultural Inputs Trust Fund Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-07-29
1 The Appropriation Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-11-03
1 The Basic Rights and Duties Enforcement Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-01-17
1 The Capital Markets and Securities Act,1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-04-10
1 The Commissions of inquiry (Amendment) Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-01-17
1 The Eastern Africa Statistical Training Centre Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-01-17
1 The Fair Trade Practices Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-06-30
1 The Finance (No. 2) Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-11-03
1 The Finance Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-07-03
1 The Government Proceedings (Amendment) Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-01-17
1 The Laws Revision (Miscellaneous Repeals) Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-07-29
1 The Laws Revision Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-07-29
1 The Laws Revision Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-07-29
1 The Local Government Laws (Amendment) (No. 2) Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-11-03
1 The Local Government Laws (Amendment) Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-07-29
1 The Local Government Training Institute Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-01-17
1 The Marine Parks and Reserves Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-01-17
1 The Motor- Vehicle Surtax Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-03-07
1 The Parole Boards Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-01-17
1 The Regions and Districts (Establishment Procedure) Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-07-29
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1986-87)(No.2) Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-11-03
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1987-88)(No. 3) Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-11-03
1 The Supplementary Appropriation (For Financial year 1988-89)(No.4) Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-11-03
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1989-90)(No.5) Act, 1994 1994-11-03
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1990-91)(No.6) Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-11-03
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 1993-94)(No.1) Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-07-29
1 The Supplementary Appropriations (For Financial Year 1994-95) (No.1) Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-01-17
1 The Tanzania Revenue Board Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-11-03
1 The Vocation Education and Training Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-03-07
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 2) Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-07-29
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-01-17
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-03-07
1 The Written Laws Financial Institutions (Amendment) Act, 1994 (Toleo la Kiingereza) 1994-11-03
1 Sheria ya Mabadiliko katika masharti ya Katiba ya Nchi, 1993 1993-06-11
1 The Appellate Jurisdiction (Amendment) Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1994-12-21
1 The Appropriation Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1993-09-22
1 The Broadcasting Services Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1993-06-11
1 The Crop Boards (Miscellaneous Amendments) Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1993-09-22
1 The Finance (No.2) Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1993-10-11
1 The Finance Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1993-04-20
1 The Industrial Court of Tanzania (Amendment) Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1993-04-20
1 The Local Authorities (Elections) (Amendment) Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1993-09-22
1 The Local Government Laws (Amendment) Act, 1993 (2) 1993-09-16
1 The Local Government Laws (Amendment) Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1993-06-11
1 The Medical Stores Department Act, 1993. (Toleo la Kiingereza) 1993-09-22
1 The Public Corporations (Amendment) Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1993-12-21
1 The Specified Buildings Tax Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1993-10-11
1 The Tanzania Communications Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1993-12-21
1 The Tanzania Posts and Telecommunications (Vesting of Assets and Liabilities) Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1993-12-21
1 The Tanzania Posts Corporation Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1993-12-21
1 The Tanzania Telecommunications Company Incorporation Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1993-12-21
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1993-06-11
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1993-06-11
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1993 (Toleo la Kiingereza) 1993-04-20
1 Sheria ya Serikali Mtandao ya Mwaka 2019 (Toleo la Kiingereza) 2019-09-20
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 4) ya Mwaka 2019 ( Toleo la Kiingereza) 2019-09-20
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 5) wa Mwaka 2019 ( Toleo la Kiingereza) 2019-09-20
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 6) ya Mwaka 2019 ( Toleo la Kiingereza) 2019-09-20
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.7) ya Mwaka 2019 (Toleo la Kiingereza) 2019-11-28
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.1) ya Mwaka 2020 (Toleo la Kiingereza) 2020-03-11
1 Sheria ya Usuluhishi ya Mwaka 2020 ( Toleo la Kiingereza ) 2020-03-11
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Na. 3 ya Mwaka 2020 (Toleo la Kiingereza) 2020-09-11
1 Sheria ya Kusimamia na Kuendeleza Uvuvi wa Bahari Kuu ya Mwaka 2020 (Toleo la Kiingereza) 2020-09-11
1 Sheria ya Fedha za Matumizi wa Mwaka, 2020 (Toleo la kiingereza) 2020-09-11
1 Sheria ya Fedha ya Mwaka 2020 (Toleo la Kiingereza) 2020-09-11
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Na. 2 ya Mwaka 2020 (Toleo la Kiingereza) 2020-09-11
1 Sheria ya Afya ya Mimea ya Mwaka 2020 (Toleo la Kiingereza) 2020-09-11
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 2021 2021-04-18
1 The Appropriation Act, 2021 2021-07-01
1 The Finance Act, 2021 2021-07-01
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (no. 2) Act, 2021 2021-07-12
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (no. 3) Act, 2021 2021-10-01
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (no. 4) Act, 2021 2021-10-01
1 The Accountants and Auditors (Registration) (Amendments) Act, 2021 2021-10-01
1 The Fire and Rescue Force (Amendment) Act, 2021 2021-10-01
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (no. 5) Act, 2021 2021-10-01
1 The Written laws (Miscellaneous Amendments) (no. 7) Act, 2022 2022-04-06
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Kudhibiti Utakatishaji wa Fedha Haramu wa Mwaka 2022 2022-04-06
1 The Supplementary Appropriation (For Financial Year 2021/22) Act, 2022 2022-04-06
1 Chapter 6-The Evidence Act 2022-08-18
1 Chapter 16-The Penal Code 2022-08-18
1 Chapter 446-The Whistleblower and Witness Protection Act 2022-08-18
1 Chapter 20- The Criminal Procedure Act 2022-08-18
1 Chapter 200-The Economic and Organised Crime Control Act 2022-08-18
1 Chapter 254-The Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2022-08-18
1 Chapter 256-The Proceeds of Crime Act 2022-08-18
1 Chapter 283-The Wildlife Conservation Act 2022-08-18
1 Chapter 306-Electronic and Postal Communications Act 2022-08-18
1 Chapter 329-Prevention and Combating of Corruption Act 2022-08-18
1 The Chapter 368-Extradition Act 2022-08-18
1 Chapter 410-The Public Procurement Act 2022-08-18
1 The Chapter 423-Anti-Money Laundering Act 2022-08-17
1 Chapter 430-The National Prosecutions Service Act 2022-08-18
1 Chapter 442-The Electronic Transactions Act 2022-08-18
1 Sheria ya Usimamizi wa Maafa, 2022 2022-11-01
1 The Water Resources Management (Amendment) Act, 2022 2022-11-01
1 The Written Laws (Financial Provisions) (Amendment) Act, 2022 2022-11-01
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 2) Act, 2022 2022-11-01
1 Sheria ya Uwekezaji Tanzania, 2022 2022-11-14
1 Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, 2022 2022-11-14
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 3) Act, 2022 2022-11-14
1 Sheria ya Tume ya Mipango wa Mwaka, 2023. 2023-07-17
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Yatokanayo na Urekebu wa Sheria ya Mwaka 2023 . 2023-07-18
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Ubia Baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi ya Mwaka 2023 2023-07-17
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 2023 2023-07-17
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 2) Act, 2023 2023-10-20
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 3) Act, 2023 2023-10-20
1 Sheria ya Ununuzi wa Umma ya Mwaka 2023 2023-10-23
1 Amri ya kurekebisha makosa ya kiuchapaji katika Sheria ya Ununuzi wa Umma ya Mwaka 2023 2023-10-23