Parliament of Tanzania

What's On

What's On Document Options
​Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa mwaka wa fedha 2020/2021 Download
Maelezo ya Waziri wa Mifugo na Uvuvi kuhusu Muswada wa Kusimamia na Kuendeleza Uvuvi wa Bahari Kuu, 2020 Download
Maelezo ya Waziri wa Kilimo kuhusu Muswada wa Sheria ya Afya ya Mimea wa Mwaka 2020 Download
Maelezo ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali Kuhusu Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali wa Mwaka 2020 [The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Bill, 2020] Download
WARAKA WA SPIKA KUHUSU NJIA NA UTARATIBU WA KUENDESHA MKUTANO WA 19 WA BUNGE Download
HOTUBA YA MHE. DKT. PHILIP I. MPANGO (MB), WAZIRI WA FEDHA NA MIPANGO AKIWASILISHA BUNGENI MAPENDEKEZO YA MPANGO WA MAENDELEO WA TAIFA NA MWONGOZO WA MAANDALIZI YA MPANGO NA BAJETI YA SERIKALI KWA MWAKA 2020/21 Download
Hotuba ya Waziri wa Fedha na Mipango, Mheshimiwa Dkt. Philip I. Mpango (Mb), akiwasilisha Bungeni Mapendekezoya serikali kuhusu makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2019/20 Download
Maelezo ya Mhe. Dkt. Philip I. Mpango (Mb) akiwasilisha Mapendekezo ya Serikali ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa, Kiwango na Ukomo wa Bajeti ya Serikali kwa mwaka 2019/20. Download
Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa unaokusudiwa kutekelezwa na Serikali pamoja na Mwongozo wa kuandaa Mpango wa Bajeti ya Serikali kwa Mwaka wa Fedha 2019/2020. Download
Hotuba ya Mheshimiwa Kassim M. Majaliwa (MB), Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa kuahirisha Mkutano wa Kumi na Mbili wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tarehe 14 Septemba, 2018. Download

Hon. Dr. Tulia Ackson

Speaker

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's