Parliament of Tanzania

Maelezo ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali Kuhusu Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali wa Mwaka 2020 [The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Bill, 2020]

MAELEZO YA MHESHIMIWA PROF. ADELARDUS L. KILANGI, MWANASHERIA MKUU WA SERIKALI AKIWASILISHA MUSWADA WA SHERIA YA MAREKEBISHO YA SHERIA MBALIMBALI WA MWAKA 2020 (THE WRITTEN LAWS (MISCELLANEOUS AMENDMENTS)BILL, 2020 KATIKA BUNGE LA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Mr. Stephen Kagaigai

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Job Yustino Ndugai

Kongwa (CCM)

Contributions (4)

Profile

Hon. Rev. Peter Simon Msigwa

Iringa Mjini (CHADEMA)

Supplementary Questions / Answers (28 / 0)

Contributions (41)

Profile

Hon. Nimrod Elirehemah Mkono

Butiama (CCM)

Supplementary Questions / Answers (1 / 0)

Profile

View All MP's