Parliament of Tanzania

Hotuba ya Waziri wa Fedha na Mipango, Mheshimiwa Dkt. Philip I. Mpango (Mb), akiwasilisha Bungeni Mapendekezoya serikali kuhusu makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2019/20

HOTUBA YA WAZIRI WA FEDHA NA MIPANGO, MHESHIMIWA

DKT. PHILIP I. MPANGO (MB), AKIWASILISHA BUNGENI

MAPENDEKEZOYA SERIKALI KUHUSU MAKADIRIO

YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA 2019/20

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Mr. Stephen Kagaigai

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Hamoud Abuu Jumaa

Kibaha Vijijini (CCM)

Questions / Answers(1 / 0)

Contributions (26)

Profile

Hon. Wanu Hafidh Ameir

House of Representatives (CCM)

Contributions (1)

Profile

View All MP's