Parliament of Tanzania

TAARIFA YA HALI YA UCHUMI WA TAIFA KWA MWAKA 2021 NA MPANGO WA MAENDELEO WA TAIFA WA MWAKA 2022/23

HOTUBA YA WAZIRI WA FEDHA NA MIPANGO, MHESHIMIWA DKT.

MWIGULU LAMECK NCHEMBA MADELU (MB), AKIWASILISHA

BUNGENI TAARIFA YA HALI YA UCHUMI WA TAIFA KWA MWAKA

2021 NA MPANGO WA MAENDELEO WA TAIFA WA MWAKA 2022/23

Hon. Dr. Tulia Ackson

Speaker

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's