Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Nyaraka

Nyaraka Mpya
# Document Document No Tarehe Option
1 Mkutano wa Tatu - Kikao cha Sitini na Mbili - Tarehe 30 Juni, 2021 OP 3-62 2021-06-30 04:15:09 Pakua
2 Mkutano wa Tatu - Kikao cha Sitini na Moja - Tarehe 29 Juni, 2021 OP 3-61 2021-06-29 04:39:06 Pakua
3 Mkutano wa Tatu - Kikao cha Sitini - Tarehe 28 Juni, 2021 OP 3-60 2021-06-28 04:20:28 Pakua
4 Mkutano wa Tatu - Kikao cha Hamsini na Tisa - Tarehe 25 Juni, 2021 OP 3-59 2021-06-25 03:20:25 Pakua
5 Mkutano wa Tatu - Kikao cha Hamsini na Tisa - Tarehe 25 Juni, 2021 OP 3-59 2021-06-25 03:20:45 Pakua
6 Mkutano wa Tatu - Kikao cha Hamsini na Nane - Tarehe 24 Juni, 2021 OP 3-58 2021-06-24 04:06:12 Pakua
7 Mkutano wa Tatu - Kikao cha Arobaini na Tisa - Tarehe 10 Juni, 2021 OP-3-49 2021-06-10 08:40:10 Pakua
8 Mkutano wa Tatu - Kikao cha Arobaini na Sita - Tarehe 07 Juni,2021 OP-3-46 2021-06-07 04:48:26 Pakua
9 Mkutano wa Tatu - Kikao cha Arobaini na Tano - Tarehe 5 Juni, 2021 OP-3-45 2021-06-05 04:44:19 Pakua
10 Mkutano wa Tatu - Kikao cha Arobaini na Nne - Tarehe 4 Juni, 2021 OP-3-44 2021-06-04 04:07:01 Pakua