Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Nyaraka

Hotuba
# Document Document No Date Published Option
1 HOTUBA YA WAZIRI WA FEDHA NA MIPANGO, MHE. DKT. MWIGULU LAMECK NCHEMBA MADELU (MB), AKIWASILISHA BUNGENI MAPENDEKEZO YA MWONGOZO WA MAANDALIZI YA MPANGO NA BAJETI YA SERIKALI NA MAPENDEKEZO YA MPANGO WA MAENDELEOWA TAIFA KWA MWAKA 2023/24 2022-11-07 13:50:44 Pakua