Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Nyaraka

Miongozo na Elimu
# Document Document No Date Published Option
1 Mwongozo wa Huduma za Utafiti GK-14-06 2019-02-04 13:24:31 Pakua
2 Mkataba wa Kimataifa wa Kutokomeza aina zote za ubaguzi dhidi ya Wanawake wa Mwaka 1979:Ufafanuzi, utekelezaji wake Nchini Tanzania na tafsiri GK-14-06 2019-02-04 13:32:56 Pakua
3 Mwongozo kuhusu Uchambuzi na Uwasilishaji wa Muswada wa Sheria Bungeni Guidelines 1 2018-10-11 06:58:00 Pakua
4 Mwongozo kuhusu Muswada Binafsi Bungeni Guidelines 2 2018-10-11 07:02:24 Pakua
5 Mwongozo kuhusu Hoja Binafsi Bungeni Guidelines 3 2018-10-11 07:04:52 Pakua
6 Mwongozo wa Kusikiliza Maoni ya Wadau Guidelines 4 2018-10-11 07:07:00 Pakua
7 Mwongozo wa Uhusishwaji wa Asasi za Kiraia (AZAKI) katika Shughuli za Kamati za Bunge Guidelines 5 2018-10-11 07:09:05 Pakua
8 Mwongozo wa Ziara za Kamati za Bunge Guidelines 6 2018-10-11 07:11:02 Pakua
9 Mwongozo wa Kamati katika Uridhiwaji wa Mikataba ya Kimataifa Guidelines 7 2018-10-11 07:12:37 Pakua