Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Nyaraka

Nyaraka Mpya
# Document Document No Tarehe Option
1 Mkutano wa Tisa - Kikao cha Kumi - Tarehe 11 Novemba, 2022 OP-9-10 2022-11-11 02:08:58 Pakua
2 Mkutano wa Tisa - Kikao cha Kumi - Tarehe 11 Novemba, 2022 HS-09-10 2022-11-21 07:41:53 Pakua
3 Mkutano wa Tisa - Kikao cha Tisa - Tarehe 10 Novemba, 2022 OP-9-9 2022-11-10 02:42:00 Pakua
4 Mkutano wa Tisa - Kikao cha Nane- Tarehe 9 Novemba, 2022 OP-9-8 2022-11-09 02:30:42 Pakua
5 Mkutano wa Tisa - Kikao cha Saba - Tarehe 8 Novemba, 2022 OP-9-7 2022-11-08 02:59:19 Pakua
6 Mkutano wa Tisa - Kikao cha Sita - Tarehe 7 Novemba, 2022 OP-9-6 2022-11-07 02:59:01 Pakua
7 HOTUBA YA WAZIRI WA FEDHA NA MIPANGO, MHE. DKT. MWIGULU LAMECK NCHEMBA MADELU (MB), AKIWASILISHA BUNGENI MAPENDEKEZO YA MWONGOZO WA MAANDALIZI YA MPANGO NA BAJETI YA SERIKALI NA MAPENDEKEZO YA MPANGO WA MAENDELEOWA TAIFA KWA MWAKA 2023/24 2022-11-07 13:50:44 Pakua
8 Mkutano wa Tisa - Kikao cha Sita - Tarehe 07 Novemba, 2022 HS-09-06 2022-11-21 07:39:35 Pakua
9 Mkutano wa Tisa - Kikao cha Tano- Tarehe 5 Novemba, 2022 OP-9-5 2022-11-05 02:44:32 Pakua
10 Mkutano wa Tisa - Kikao cha Tano - Tarehe 05 Novemba, 2022 HS-09-05 2022-11-21 06:27:58 Pakua