Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Haki, Maadili na Madaraka ya Bunge

Kamati ya Haki, Maadili na Madaraka ya Bunge

none

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position

labels.opposition_committee_reports

Report Date