Parliament of Tanzania

MAPENDEKEZO YA SERIKALI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA 2021/22

MAPENDEKEZO YA SERIKALI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA 2021/22

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Mariamu Ditopile Mzuzuri

Special Seats (CCM)

Supplementary Questions / Answers (2 / 0)

Contributions (9)

Profile

Hon. Geoffrey Idelphonce Mwambe

Masasi Mjini (CCM)

Contributions (1)

Profile

Hon. Janeth Elias Mahawanga

Special Seats (CCM)

Contributions (1)

Profile

View All MP's