Parliament of Tanzania

Bunge laahirishwa hadi Januari 28, 2020.

Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeahirishwa hadi tarehe 28 Januari, 2020. Bunge limeahirishwa baada ya kumalizika kwa Mkutano wake wa Kumi na Saba uliofanyika tarehe 05 hadi 15 Novemba, 2019 Jijini Dodoma.


Mkutano Kumi na Saba wa Bunge ulishuhudia mabadiliko makubwa ya matumizi ya Mtandao katika kuendesha shughuli za Bunge hii ikiwa ni baada ya Waheshimiwa Wabunge kupewa tablets kabla ya kuanza kwa mkutano huo.


Pamoja na shughuli nyingine za Kibunge, Mkutano wa Kumi na Saba Bunge ulikuwa mahususi kwa Bunge kukaa kama Kamati ya Mipango kwa siku takribani Tano (5) kujadili na kuishauri Serikali kuhusu mapendekezo ya utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo wa Taifa unaokusudiwa kutekelezwa na Serikali wa Mwaka 2020/2021.


Aidha, katika mkutano wa Kumi na Saba, Bunge pia lilijadili na kupitisha Muswada ya Sheria ya marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 7) ya mwaka 2019 [The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 7) Bill, 2019] mara baada ya kusomwa kwa hatua zote Tatu.


Mbali na hayo, Bunge pia katika Mkutano wake wa Kumi na Saba wa Bunge, lilijadili na kuridhia Maazimio saba ya Kimataifa pamoja na Azimio la kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. John Pombe Joseph Magufuli kwa utendaji uliotukuka kwa kipindi cha miaka minne ya Uongozi wake na pia Azimio la kumpongeza Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Job Y. Ndugai, kwa uamuzi wake wa kulifanya Bunge kutekeleza kwa vitendo dhana ya Bunge Mtandao (e-Parliament).


Akitoa Hotuba ya Kuahirisha Bunge, Waziri Mkuu Mhe. Kassim Majaliwa alisema Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa 2020/2021 umelenga kutekeleza maeneo ya kipaumbele ikiwa ni pamoja na kufungamanisha ukuaji wa uchumi na maendeleo ya watu kwa kuweka mkazo katika upatikanaji wa huduma bora za jamii ikiwemo elimu, maji, afya, umeme na barabara.


Mhe. Majaliwa aliongeza kuwa, Serikali ya Awamu ya Tano inayoongozwa na Rais Dkt. John Pombe Magufuli itaendelea kufanya maboresho makubwa katika sekta zinazogusa wananchi moja kwa moja na kuhakikisha kuwa matunda ya kukua kwa uchumi yanawafikia wananchi.


Aidha, amewaasa Watanzania kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dkt. John Pombe Magufuli, katika kipindi hiki ambacho amekuwa akichukua hatua za makusudi kuhakikisha anajenga uchumi imara, kuboresha kipato na hali ya maisha ya wananchi.

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament