Parliament of Tanzania

Maelezo ya Waziri wa Mifugo na Uvuvi kuhusu Muswada wa Kusimamia na Kuendeleza Uvuvi wa Bahari Kuu, 2020

Maelezo ya Waziri wa Mifugo na Uvuvi kuhusu kusimamia na kuendeleza uvuvi wa Bahari Kuu, 2020 (The Deep Sea Fisheries Management and Development Act, 2020)

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's