Parliament of Tanzania

Maelezo ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali Kuhusu Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali wa Mwaka 2020 [The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Bill, 2020]

MAELEZO YA MHESHIMIWA PROF. ADELARDUS L. KILANGI, MWANASHERIA MKUU WA SERIKALI AKIWASILISHA MUSWADA WA SHERIA YA MAREKEBISHO YA SHERIA MBALIMBALI WA MWAKA 2020 (THE WRITTEN LAWS (MISCELLANEOUS AMENDMENTS)BILL, 2020 KATIKA BUNGE LA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's