Parliament of Tanzania

HOTUBA YA WAZIRI WA FEDHA NA MIPANGO, MHE. DKT. MWIGULU LAMECK NCHEMBA MADELU (MB), AKIWASILISHA BUNGENI MAPENDEKEZO YA MWONGOZO WA MAANDALIZI YA MPANGO NA BAJETI YA SERIKALI NA MAPENDEKEZO YA MPANGO WA MAENDELEO WA TAIFA KWA MWAKA 2022/23

HOTUBA YA WAZIRI WA FEDHA NA MIPANGO, MHE. DKT. MWIGULU LAMECK NCHEMBA MADELU (MB), AKIWASILISHA BUNGENI MAPENDEKEZO YA MWONGOZO WA MAANDALIZI YA MPANGO NA BAJETI YA SERIKALI NA MAPENDEKEZO YA MPANGO WA MAENDELEO WA TAIFA KWA MWAKA 2022/23

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. John Michael Sallu

Handeni Vijijini (CCM)

Contributions (1)

Profile

Hon. Zubeida Khamis Shaib

Mfenesini (CCM)

Profile

Hon. Asya Mwadini Mohammed

Special Seats (CHADEMA)

Contributions (1)

Profile

View All MP's