Parliament of Tanzania

MAELEZO YA MHESHIMIWA PROF. ADELARDUS L. KILANGI, MWANASHERIA MKUU WA SERIKALI AKIWASILISHA MUSWADA WA SHERIA YA MAREKEBISHO YA SHERIA MBALIMBALI (NA. 4) WA MWAKA 2021 (THE WRITTEN LAWS (MISCELLANEOUS AMENDMENTS) (NO. 4) BILL, 2021) KATIKA BUNGE LA JAM

MAELEZO YA MHESHIMIWA PROF. ADELARDUS L. KILANGI, MWANASHERIA MKUU WA SERIKALI AKIWASILISHA MUSWADA WA SHERIA YA MAREKEBISHO YA SHERIA MBALIMBALI (NA. 4) WA MWAKA 2021 (THE WRITTEN LAWS (MISCELLANEOUS AMENDMENTS) (NO. 4) BILL, 2021) KATIKA BUNGE LA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Prof. Sospeter Mwijarubi Muhongo

Musoma Vijijini (CCM)

Questions / Answers(0 / 2)

Supplementary Questions / Answers (0 / 20)

Contributions (11)

Profile

Hon. Abdi Hija Mkasha

Micheweni (CCM)

Profile

View All MP's