Parliament of Tanzania

Hotuba ya Mhe. Waziri wa Fedha na Mipango kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa taifa kwa Mwaka 2017/18 na Mwongozo wa Kuandaa Mpango na Bajeti ya Serikali kwa Mwaka 2017/18

1. Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa Mwaka 2017/18 na Mwongozo wa kuandaa Mpango na Bajeti ya Serikali kwa Mwaka 2017/18.

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Khamis Ali Vuai

Mkwajuni (CCM)

Profile

Hon. Dr. Christina Christopher Mnzava

Special Seats (CCM)

Questions / Answers(1 / 0)

Supplementary Questions / Answers (1 / 0)

Contributions (1)

Profile

Hon. Ghati Zephania Chomete

Special Seats (CCM)

Contributions (1)

Profile

Hon. Ramadhan Suleiman Ramadhan

Chake Chake (CCM)

Questions / Answers(1 / 0)

Contributions (2)

Profile

View All MP's