Parliament of Tanzania

HOTUBA YA WAZIRI WA KILIMO, MHESHIMIWA PROF. ADOLF FAUSTINE MKENDA (MB), KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA FEDHA YA WIZARA YA KILIMO KWA MWAKA 2021/2022

HOTUBA YA WAZIRI WA KILIMO,

MHESHIMIWA PROF. ADOLF FAUSTINE

MKENDA (MB), KUHUSU MAKADIRIO YA

MAPATO NA MATUMIZI YA FEDHA YA

WIZARA YA KILIMO KWA MWAKA

2021/2022

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

View All MP's