Parliament of Tanzania

Budget Speech

Speaker Description Year Options

Hon. Kassim Majaliwa Majaliwa

Hotuba ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa Kassim M. Majaliwa (Mb), kuhusu Mapitio na Mwelekeo wa Kazi za Serikali na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha za Ofisi ya Waziri Mkuu na Ofisi ya Bunge kwa Mwaka 2020/2021 2020/2021 Download

Hon. Selemani Said Jafo

Hotuba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais- Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Mheshimiwa Selemani S. Jafo (MB). akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais- Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020/2021 Download

Hon. Capt. (Mst). George Huruma Mkuchika

Hotuba ya Waziri wa Nchi- Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mhe. Kapt. (Mst) George. H. Mkuchika (MB) kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa mwaka 2020/21 2020/2021 Download

Hon. Mussa Azzan Zungu

Hotuba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu ya Rais kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa mwaka wa fedha 2020/21.Mhe. Mussa Azzan Zungu (Mb.), Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira 2020/2021 Download

Hon. Doto Mashaka Biteko

Hotuba ya Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko (Mb), Waziri wa Madini akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi ya fedha kwa mwaka 2020/2021 2020/2021 Download

Hon. George Boniface Simbachawene

Hotuba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Mhe. George Boniface Simbachawene (Mb), akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi ya fedha kwa mwaka 2020/2021 2020/2021 Download

Hon. Prof. Joyce Lazaro Ndalichako

Hotuba ya Waziri, Mhe. Joyce Lazaro Ndalichako kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa Mwaka wa Fedha 2020/2021 2020/2021 Download

Hon. Prof. Makame Mnyaa Mbarawa

Hotuba ya Waziri wa Maji Mhe. Prof. Makame Mnyaa Mbarawa (Mb), akiwasilisha Bungeni kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya fedha kwa mwaka 2020/2021 2020/2021 Download

Hon. Ummy Ally Mwalimu

Hotuba ya Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mhe. Ummy Ally Mwalimu (Mb), kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya fedha kwa mwaka 2020/2021 2020/2021 Download

Hon. Eng. Isack Aloyce Kamwelwe

Hotuba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Mhe. Eng. Isack Aloyce Kamwele (Mb) akiwasilisha Bungeni Mpango na Makadirio ya Mapato na matumizi ya fedha kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020/2021 Download

Hon. Innocent Lugha Bashungwa

Hotuba ya Waziri wa Viwanda na Biashara Mhe. Innocent Bashungwa, kuhusu Maoni na Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020/2021 Download

Hon. Jenista Joackim Mhagama

Hotuba ya Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Mhe. Dkt. Hussein Ali Mwinyi (Mb), kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya fedha kwa mwaka 2020/2021 2020/2021 Download

Hon. Dr. Hamisi Andrea Kigwangalla

Hotuba ya Waziri wa Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Dkt. Hamisi A. Kigwangalla (Mb) wakati akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020/2021 Download

Hon. Dr. Medard Matogolo Kalemani

Hotuba ya Waziri wa Nishati Mhe. Dkt. Medard Matogolo Chananja Kalemani (Mb), akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Nishati kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020/2021 Download

Hon. William Vangimembe Lukuvi

Hotuba ya Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa William V. Lukuvi (Mb) akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020/2021 Download

Hon. Japhet Ngailonga Hasunga (CPA)

Hotuba ya Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa Japhet Hasunga (Mb), kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kiilimo kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020/2021 Download

Hon. Prof. Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi

Hotuba ya Mheshimiwa Palamagamba John Aidan Kabudi (Mb), Waziri wa Mambo ya Nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020/2021 Download

Hon. Luhaga Joelson Mpina

Hotuba ya Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Luhaga Joelson Mpina (Mb), kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020/2021 Download

Hon. Kassim Majaliwa Majaliwa

Hotuba ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa Kassim M. Majaliwa (Mb), kuhusu Mapitio na Mwelekeo wa Kazi za Serikali na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha za Ofisi ya Waziri Mkuu na Ofisi ya Bunge kwa Mwaka 2019/2020 2019/2020 Download

Hon. Selemani Said Jafo

Hotuba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kuhusu Mapitio, Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kwa Mwaka wa Fedha 2019/2020 2019/2020 Download

Hon. Capt. (Mst). George Huruma Mkuchika

Hotuba ya Waziri wa Nchi---Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Kapt (Mst) George H. Mkuchika (Mb.), akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa Mwaka wa Fedha 2019/20 2019/2020 Download

Hon. January Yusuf Makamba

Hotuba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais wakati wa kuwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa Mwaka 2019/20 2019/2020 Download

Hon. Doto Mashaka Biteko

Hotuba ya Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko (Mb.), Waziri Wa Madini akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2019/2020 2019/2020 Download

Hon. Capt. (Mst). George Huruma Mkuchika

Hotuba ya Waziri wa Nchi – Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Kapt (Mst) George H. Mkuchika (Mb.), Akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa Mwaka wa Fedha 2019/2020 2019/2020 Download

Hon. Kassim Majaliwa Majaliwa

Taarifa ya Mapitio ya Utekelezaji wa Kazi za Serikali kwa mwaka 2017/2018 na Mwelekeo wa Kazi za Serikali kwa mwaka 2018/2019 pamoja na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Ofisi ya Waziri Mkuu na Taasisi zilizopo chini yake pamoja na Mfuko wa Bunge kwa mwaka 2018/2019. 2018/2019 Download

Hon. Selemani Said Jafo

Hotuba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kuhusu Mapitio, Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kwa Mwaka wa Fedha 2018/19 2018/2019 Download

Hon. Capt. (Mst). George Huruma Mkuchika

Hotuba ya Waziri wa Nchi,Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa Mwaka wa Fedha 2018/2019. 2018/2019 Download

Hon. January Yusuf Makamba

Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Makamu wa Rais kwa mwaka wa fedha 2018/19. 2018/2019 Download

Hon. Prof. Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi

Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa Mwaka wa Fedha 2018/2019. 2018/2019 Download

Hon. Ummy Ally Mwalimu

Taarifa ya Utekelezaji wa Kazi za Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kwa mwaka 2017/18 na Vipaumbele vya Wizara kwa mwaka 2018/19 pamoja na Makadirio na Mapato ya Matumizi ya Kawaida pamoja na Mpango wa Maendeleo ya Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kwa mwaka 2018/19. 2018/2019 Download

Hon. Prof. Joyce Lazaro Ndalichako

Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa Mwaka wa Fedha 2018/2019. 2018/2019 Download

Hon. Eng. Isack Aloyce Kamwelwe

Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Kawaida na ya Maendeleo ya Wizara ya Maji na Umwagiliaji kwa mwaka 2018/2019. 2018/2019 Download

Hon. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu

Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa Mwaka wa Fedha 2018/2019 2018/2019 Download

Hon. Charles John Mwijage

Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji kwa Mwaka 2017/2018. 2018/2019 Download

Hon. Luhaga Joelson Mpina

Mapitio ya Utekelezaji wa Mpango na Bajeti kwa mwaka wa fedha wa 2017/2018 pamoja na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2018/2019. 2018/2019 Download

Hon. Dr. Hamisi Andrea Kigwangalla

Taarifa ya Utekelezaji wa Mpango na Bajeti kwa mwaka wa fedha 2017/2018 pamoja na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Maliasili na Utalii kwa mwaka wa fedha 2018/2019. 2018/2019 Download

Hon. Prof. Makame Mnyaa Mbarawa

Taarifa ya Utekelezaji wa Mpango na Bajeti ya Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano kwa mwaka wa fedha 2017/2018 pamoja na Mpango na Bajeti ya Wizara kwa mwaka wa fedha 2018/2019. 2018/2019 Download

Hon. Dr. Medard Matogolo Kalemani

Taarifa ya Utekelezaji ya Mwaka 2017/18 na kupitisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Nishati na Taasisi zilizo chini yake kwa Mwaka 2018/19. 2018/2019 Download

Hon. Kassim Majaliwa Majaliwa

Hotuba ya Waziri Mkuu kuhusu Mapitio ya Utekelezaji wa Kazi za Serikali kwa mwaka 2016/2017 na Mwelekeo wa Kazi za Serikali kwa mwaka 2017/2018 na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Ofisi ya Waziri Mkuu na Taasisi zilizo chini yake pamoja na Mfuko wa Bunge kwa mwaka 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. George Boniface Simbachawene

Hotuba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018 2017/2018 Download

Hon. January Yusuf Makamba

Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Ofisi ya Makamu wa Rais kwa mwaka wa fedha 2017/18. 2017/2018 Download

Hon. Prof. Makame Mnyaa Mbarawa

Taarifa ya Utekelezaji wa Mpango na Bajeti ya Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano kwa mwaka wa fedha 2016/2017 pamoja na Mpango na Bajeti ya Wizara kwa mwaka wa fedha 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. Ummy Ally Mwalimu

Taarifa ya Utekelezaji wa Kazi za Wizara ya Afya , Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kwa Mwaka 2016/2017 pamoja na Makadirio ya Matumizi ya Kawaida na Mpango wa Maendeleo ya Wizara hiyo kwa Mwaka 2017/2018 2017/2018 Download

Hon. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu

Taarifa ya Utekelezaji ya Mwaka 2016/17 na kupitisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa Mwaka 2017/18. 2017/2018 Download

Hon. Prof. Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi

Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. Prof. Joyce Lazaro Ndalichako

Hotuba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. Charles John Mwijage

Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. William Vangimembe Lukuvi

Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. Charles John Mwijage

Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Nishati na Madini kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. Kassim Majaliwa Majaliwa

Hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhusu Mapitio na Mwelekeo wa Kazi za Serikali na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha za Ofisi ya Waziri Mkuu kwa Mwaka 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. George Boniface Simbachawene

Hotuba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Ofisi ya Rais, Tawala Za Mikoa na Serikali za Mitaa kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu

Hotuba ya Waziri wa Kilimo , Mifugo na Uvuvi kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. January Yusuf Makamba

Hotuba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, (Muungano na Mazingira) kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Charles John Mwijage

Hotuba ya Waziri wa Viwanda, Biashara na Uwekezaji kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Ummy Ally Mwalimu

Hotuba ya Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Nape Moses Nnauye

Hotuba ya Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2016 2016/2017 Download

Hon. Prof. Makame Mnyaa Mbarawa

Hotuba ya Waziri wa Ujenzi kuhusu Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Prof. Sospeter Mwijarubi Muhongo

Hotuba ya Waziri wa Nishati na Madini kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. William Vangimembe Lukuvi

Hotuba ya Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Prof. Joyce Lazaro Ndalichako

Hotuba ya Waziri wa Elimu, Sayansi, Teknolojia na Ufundi kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/17. 2016/2017 Download

Hon. Prof. Makame Mnyaa Mbarawa

Hotuba ya Waziri wa Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. George Boniface Simbachawene

Hotuba ya Waziri wa Nishati na Madini kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's