Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

House of Representatives

Mkoa

None

Mkoa

None

MP

Wanu Hafidh Ameir

Website

Baraza la Wawakilishi

Shughuli Za Kijamii

None