Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Haki, Maadili na Madaraka ya Bunge

Kamati ya Haki, Maadili na Madaraka ya Bunge

none

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position
Emmanuel Adamson Mwakasaka Constituent Member CCM Mwenyekiti
Dr. Christine Gabriel Ishengoma Special Seats CCM Makamu Mwenyekiti
Rose Kamili Sukum Special Seats CHADEMA Mjumbe
Omari Mohamed Kigua Constituent Member CCM Mjumbe
Augustino Manyanda Masele Constituent Member CCM Mjumbe
Eng. Ramo Matala Makani Constituent Member CCM Mjumbe
Margaret Simwanza Sitta Constituent Member CCM Mjumbe
George Malima Lubeleje Constituent Member CCM Mjumbe
Dr. Ally Yusuf Suleiman Constituent Member CUF Mjumbe
Amb. Adadi Mohamed Rajabu Constituent Member CCM Mjumbe
Almas Athuman Maige Constituent Member CCM Mjumbe
Ruth Hiyob Mollel Special Seats CHADEMA Mjumbe
Shamsi Vuai Nahodha Constituent Member CCM Mjumbe
Mariamu Nassoro Kisangi Constituent Member CCM Mjumbe
Abdallah Ally Mtolea Constituent Member CCM Mjumbe
Allan Joseph Kiula Constituent Member CCM Mjumbe
Prosper Joseph Mbena Constituent Member CCM Mjumbe

labels.opposition_committee_reports

Report Date