Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii

Kamati ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii

None

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position
Fatma Hassan Toufiq Special Seats CCM Mwenyekiti
Riziki Saidi Lulida Nominated CCM Makamu Mwenyekiti
Sophia Hebron Mwakagenda Special Seats CHADEMA Mjumbe
Michael Mwita Kembaki Constituent Member CCM Mjumbe
Salim Hassan Turky Constituent Member CCM Mjumbe
Shanif Mansoor Jamal Constituent Member CCM Mjumbe
Boniphace Mwita Getere Constituent Member CCM Mjumbe
Ali Hassan Omar King Constituent Member CCM Mjumbe
Athumani Almas Maige Constituent Member CCM Mjumbe
Mariamu Nassoro Kisangi Constituent Member CCM Mjumbe
Janeth Elias Mahawanga Special Seats CCM Mjumbe
Furaha Ntengo Matondo Special Seats CCM Mjumbe
Ahmed Ally Salum Constituent Member CCM Mjumbe
Katani Ahmadi Katani Constituent Member CCM Mjumbe
Mohamed Abdulrahman Mwinyi Constituent Member CCM Mjumbe
Maimuna Salum Mtanda Constituent Member CCM Mjumbe
Kabula Enock Shitobela Special Seats CCM Mjumbe
Amina Bakar Yussuf Special Seats CCM Mjumbe
Tecla Mohamedi Ungele Special Seats CCM Mjumbe
Neema Gerald Mwandabila Special Seats CCM Mjumbe
Tamima Haji Abass Constituent Member CCM Mjumbe

Ripoti Za Kamati

Report Date
Maoni, Mapendekezo na Ushauri wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Huduma na Maendeleo ya Jamii kuhusu Muswada wa Sheria wa Huduma za Habari wa mwaka 2016 2016-11-04 16:55:39
Maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni kuhusu Muswada wa Sheria ya Huduma za Habari ya Mwaka 2016 2016-11-04 16:59:37
Taarifa ya Mwaka ya shughuli zilizotekelezwa na Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Huduma na Maendeleo ya Jamii katika kipindi cha 2016/2017. 2017-02-06 15:40:00
Taarifa ya Mwaka kuhusu majukumu na shughuli zilizotekelezwa na Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Huduma na Maendeleo ya Jamii katika kipindi cha 2017/2018 2018-02-07 16:42:38
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Huduma na Maendeleo ya Jamii kuhusu Shughuli za Kamati kwa Mwaka 2018. 2019-02-07 15:47:47
TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU NA SHUGHULI ZA KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA HUDUMA NA MAENDELEO YA JAMII KWA MWAKA 2021/2022 2022-08-17 08:15:35
TAARIFA YA KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA HUDUMA NA MAENDELEO YA JAMII KUHUSU UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU NA BAJETI YA WIZARA YA UTAMADUNI, SANAA NA MICHEZO KWA MWAKA FEDHA 2021/2022 PAMOJA NA MAONI YA KAMATI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA WIZARA KWA 2022-08-18 08:25:24
TAARIFA KUHUSU UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU NA BAJETI YA WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOJIA KWA MWAKA WA FEDHA 2021/2022 PAMOJA NA MAONI, USHAURI NA MAPENDEKEZO YA KAMATI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA WIZARA KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023 2022-08-19 09:47:24
KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA HUDUMA NA MAENDELEO YA JAMII TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU NA SHUGHULI ZA KAMATI KWA MWAKA 2022/2023 2023-02-08 10:48:38
TAARIFA YA KAMATI KUHUSU UTEKELEZAJI WA BAJETI YA OFISI YA WAZIRI MKUU KAZI, VIJANA, AJIRA NA WENYE ULEMAVU KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023 PAMOJA NA MAONI YA KAMATI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA OFISI HIYO KWA MWAKA WA FEDHA 2023/2024 2023-04-05 13:55:50
TAARIFA YA KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA USTAWI NA MAENDELEO YA JAMII KUHUSU UTEKELEZAJI WA BAJETI YA WIZARA YA MAENDELEO YA JAMII, JINSIA, WANAWAKE NA MAKUNDI MAALUMU KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023 PAMOJA NA MAONI YA KAMATI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MAT 2023-05-18 10:30:47

labels.opposition_committee_reports

Report Date