Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Huduma na Maendeleo ya Jamii

Kamati ya Huduma na Maendeleo ya Jamii

None

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position
Stanslaus Haroon Nyongo Constituent Member CCM Mwenyekiti
Aloyce John Kamamba Constituent Member CCM Makamu Mwenyekiti
Salma Rashid Kikwete Constituent Member CCM Mjumbe
Samweli Xaday Hhayuma Constituent Member CCM Mjumbe
Husna Juma Sekiboko Special Seats CCM Mjumbe
Tecla Mohamedi Ungele Special Seats CCM Mjumbe
Rose Cyprian Tweve Special Seats CCM Mjumbe
Kassim Hassan Haji Constituent Member CCM Mjumbe
Francis Leonard Mtega Constituent Member CCM Mjumbe
Sagini Jumanne Abdallah Constituent Member CCM Mjumbe
Latifa Khamis Juwakali Special Seats CCM Mjumbe
Kabula Enock Shitobela Special Seats CCM Mjumbe
Cecilia Daniel Paresso Special Seats CHADEMA Mjumbe
Bernadeta Kasabago Mushashu Special Seats CCM Mjumbe
Fatma Hassan Toufiq Special Seats CCM Mjumbe
Neema Kichiki Lugangira Special Seats CCM Mjumbe
Mussa Ramadhani Sima Constituent Member CCM Mjumbe
George Ranwell Mwenisongole Constituent Member CCM Mjumbe
Dr. Paulina Daniel Nahato Nominated CCM Mjumbe
Salome Wycliffe Makamba Special Seats CHADEMA Mjumbe
Abdallah Dadi Chikota Constituent Member CCM Mjumbe
Khamis Kassim Ali Constituent Member CCM Mjumbe
Khalifa Mohammed Issa Constituent Member ACT Mjumbe
Hassan Zidadu Kungu Constituent Member CCM Mjumbe
Nashon William Bidyanguze Constituent Member CCM Mjumbe
Shabani Hamisi Taletale Constituent Member CCM Mjumbe

labels.opposition_committee_reports

Report Date