Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo

Kamati ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo

None

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position
Mariamu Ditopile Mzuzuri Special Seats CCM Makamu Mwenyekiti
Antipas Zeno Mgungusi Constituent Member CCM Mjumbe
Dr. Christine Gabriel Ishengoma Special Seats CCM Mjumbe
Njalu Daudi Silanga Constituent Member CCM Mjumbe
Dr. Medard Matogolo Kalemani Constituent Member CCM Mjumbe
Eng. Ezra John Chiwelesa Constituent Member CCM Mjumbe
Hamis Mohamed Mwinjuma Constituent Member CCM Mjumbe
Francis Isack Mtinga Constituent Member CCM Mjumbe
Job Yustino Ndugai Constituent Member CCM Mjumbe
Khadija Hassan Aboud Special Seats CCM Mjumbe
Kunti Yusuph Majala Special Seats CHADEMA Mjumbe
Ng'wasi Damas Kamani Special Seats CCM Mjumbe
Prof. Sospeter Mwijarubi Muhongo Constituent Member CCM Mjumbe
Samweli Xaday Hhayuma Constituent Member CCM Mjumbe
Tauhida Cassian Gallos Nyimbo Special Seats CCM Mjumbe
Yahya Ali Khamis Constituent Member CCM Mjumbe
Salma Rashid Kikwete Constituent Member CCM Mjumbe
Mohammed Said Issa Constituent Member ACT Mjumbe

Ripoti Za Kamati

Report Date
Taarifa ya Mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara na Mazingira kwa Kipindi cha kuanzia Januari, 2016 hadi Januari, 2017. 2017-02-08 09:57:47
Taarifa ya shughuli za Kamati ya Bunge ya Viwanda, Biashara na Mazingira kuanzia mwezi Machi, 2017 hadi Januari, 2018. 2018-02-02 15:10:02
Taarifa ya Mwaka ya utekelezaji wa Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara na Mazingira kwa kipindi cha kuanzia Machi, 2018 hadi Januari, 2019. 2019-02-04 16:24:20
Taarifa ya mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara na Mazingira kwa kipindi cha Januari 2019 hadi Februari 2020 2020-01-31 08:38:36
TAARIFA YA SHUGHULI ZA KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA VIWANDA, BIASHARA NA MAZINGIRA KUANZIA JANUARI, 2021 HADI FEBRUARI, 2022 2022-08-17 08:29:18
TAARIFA YA KAMATI KUHUSU UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU YA WIZARA YA UWEKEZAJI, VIWANDA NA BIASHARA (FUNGU 44) KWA MWAKA 2021/2022 PAMOJA NA MAONI YA KAMATI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA FUNGU 44 KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023 2022-08-18 08:38:44
MAONI NA USHAURI WA KAMATI KUHUSU MUSWADA WA SHERIA YA UWEKEZAJI TANZANIA WA MWAKA 2022 2022-11-01 12:33:16
KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA VIWANDA, BIASHARA NA MAZINGIRA TAARIFA YA SHUGHULI ZILIZOTEKELEZWA NA KAMATI KWA KIPINDI CHA FEBRUARI 2022 HADI FEBRUARI, 2023 2023-02-08 10:52:21
TAARIFA YA KAMATI KUHUSU UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU YA WIZARA YA MIFUGO NA UVUVI KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023 PAMOJA NA MAONI YA KAMATI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA WIZARA HIYO KWA MWAKA WA FEDHA 2023/2024 2023-05-03 08:14:28
TAARIFA KUHUSU UTEKELEZAJI WA BAJETI YA WIZARA YA KILIMO KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023 PAMOJA NA MAONI NA USHAURI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA WIZARA HIYO KWA MWAKA WA FEDHA 2023/2024 2023-05-08 07:58:20

labels.opposition_committee_reports

Report Date