Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Hesabu za Serikali za Mitaa

Kamati ya Hesabu za Serikali za Mitaa

none

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position
Halima James Mdee Special Seats CHADEMA Mwenyekiti
Stanslaus Shing'oma Mabula Constituent Member CCM Makamu Mwenyekiti
Abdulaziz Mohamed Abood Constituent Member CCM Mjumbe
Daimu Iddi Mpakate Constituent Member CCM Mjumbe
Twaha Ally Mpembenwe Constituent Member CCM Mjumbe
Ester Amos Bulaya Special Seats CHADEMA Mjumbe
Issa Ally Mchungahela Constituent Member CCM Mjumbe
Jeremiah Mrimi Amsabi Constituent Member CCM Mjumbe
Jesca Jonathani Msambatavangu Constituent Member CCM Mjumbe
Munde Abdallah Tambwe Special Seats CCM Mjumbe
Noah Lemburis Saputi Mollel Constituent Member CCM Mjumbe
Stanslaus Shing'oma Mabula Constituent Member CCM Mjumbe
Suma Ikenda Fyandomo Special Seats CCM Mjumbe
Daimu Iddi Mpakate Constituent Member CCM Mjumbe
Abdulaziz Mohamed Abood Constituent Member CCM Mjumbe
Hawa Mchafu Chakoma Special Seats CCM Mjumbe
Michael Constantino Mwakamo Constituent Member CCM Mjumbe
Hawa Subira Mwaifunga Special Seats CHADEMA Mjumbe
Amina Iddi Mabrouk Special Seats CCM Mjumbe
Asha Abdullah Juma Special Seats CCM Mjumbe
Abdul Yussuf Maalim Constituent Member CCM Mjumbe

Ripoti Za Kamati

Report Date
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali za Mitaa (LAAC) kuhusu Hesabu zilizokaguliwa za Mitaa kwa Mwaka wa Fedha 2013/14 na 2014/15 2016-11-09 10:52:14
Taarifa ya Mwaka ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali za Mitaa (LAAC) kuhusu Usimamizi wa Matumizi ya Fedha za Umma katika Serikali za Mitaa kwa Mwaka wa Fedha unaoishia terehe 30 Juni, 2016 2018-02-01 16:29:11
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali za Mitaa kuhusu Shughuli za Kamati kwa Mwaka 2018. 2019-02-03 10:41:45
Maoni na Mapendekezo ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali za Mitaa kuhusu Taarifa ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali katika Serikali za Mitaa kwa Mwaka wa Fedha ulioishia Tarehe 30 Juni, 2018 2020-01-29 11:38:16
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali za Mitaa kuhusu taarifa ya ukaguzi za mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Serikali kwa Hesabu zilizokaguliwa za Serikali Kuu na Mashirika ya Umma kwa mwaka wa fedha unaoishia tarehe 30 Juni, 2019 2020-05-27 10:46:00
TAARIFA YA MWAKA KUHUSU TAARIFA YA MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA SERIKALI KWA HESABU ZILIZOKAGULIWA ZA MAMLAKA ZA SERIKALI ZA MITAA KWA MWAKA WA FEDHA ULIOISHIA TAREHE 30 JUNI, 2020 2022-08-17 08:19:22
TAARIFA YA KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA HESABU ZA SERIKALI ZA MITAA KUHUSU HESABU ZA SERIKALI ZA MITAA ZILIZOKAGULIWA NA MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA SERIKALI KWA MWAKA WA FEDHA 2020/2021 2022-11-02 10:32:59
MAPENDEKEZO YA MAAZIMIO YA BUNGE KUTOKANA NA TAARIFA YA MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA SERIKALI KUHUSU HESABU ZA SERIKALI ZA MITAA ZILIZOKAGULIWA KWA MWAKA WA FEDHA 2020/2021 2022-11-05 12:10:37
KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA HESABU ZA SERIKALI ZA MITAA (LAAC) - TAARIFA YA MWAKA YA SHUGHULI ZILIZOTEKELEZWA KWA MWAKA 2022 2023-02-08 10:37:29

labels.opposition_committee_reports

Report Date