Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Hesabu za Serikali

Kamati ya Hesabu za Serikali

none

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position
Naghenjwa Livingstone Kaboyoka Special Seats CHADEMA Mwenyekiti
Japhet Ngailonga Hasunga (CPA) Constituent Member CCM Makamu Mwenyekiti
Francis Leonard Mtega Constituent Member CCM Mjumbe
Janeth Maurice Massaburi Special Seats CCM Mjumbe
Joseph George Kakunda Constituent Member CCM Mjumbe
Condester Michael Sichalwe Constituent Member CCM Mjumbe
Emmanuel Lekishon Shangai Constituent Member CCM Mjumbe
Simon Songe Lusengekile Constituent Member CCM Mjumbe
Juma Othman Hija Constituent Member CCM Mjumbe
Bakar Hamad Bakar Member from House of Representatives CCM Mjumbe
Esther Nicholus Matiko Special Seats CHADEMA Mjumbe
Joseph George Kakunda Constituent Member CCM Mjumbe
Simon Songe Lusengekile Constituent Member CCM Mjumbe
Juma Othman Hija Constituent Member CCM Mjumbe
Emmanuel Adamson Mwakasaka Constituent Member CCM Mjumbe
Jacqueline Kandidus Ngonyani (Msongozi) Special Seats CCM Mjumbe
Ravia Idarus Faina Constituent Member CCM Mjumbe
Geoffrey Idelphonce Mwambe Constituent Member CCM Mjumbe
Eng. Isack Aloyce Kamwelwe Constituent Member CCM Mjumbe
Deus Clement Sangu Constituent Member CCM Mjumbe
Venant Daud Protas Constituent Member CCM Mjumbe
Jackson Gedion Kiswaga Constituent Member CCM Mjumbe
Anton Albert Mwantona Constituent Member CCM Mjumbe
Anatropia Lwehikila Theonest Special Seats CHADEMA Mjumbe
Issa Jumanne Mtemvu Constituent Member CCM Mjumbe

Ripoti Za Kamati

Report Date
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali Kuu (PAC) kuhusu Hesabu zilizokaguliwa za Serikali Kuu na Mashirika ya Umma kwa Mwaka wa Fedha ulioishia Juni 30, 2014 na Juni 30, 2015 2016-11-09 10:57:22
Taarifa ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali (PAC) kwa Mwaka 2017. 2018-02-01 16:48:08
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali kuhusu Shughuli za Kamati kwa Mwaka 2018. 2019-02-03 10:38:16
Taarifa ya Shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Mashirika ya Umma kwa Mwaka 2019 2020-01-29 11:23:07
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali kuhusu taarifa ya ukaguzi za mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Serikali kwa Hesqbu zilizokaguliwa za Serikali Kuu na Mashirika ya Umma kwa mwaka wa fedha unaoishia tarehe 30 Juni, 2019 2020-05-22 11:04:57
TAARIFA YA MWAKA YA KAMATI KUHUSU TAARIFA ZA MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA SERIKALI KWA HESABU ZILIZOKAGULIWA ZA SERIKALI KUU NA MASHIRIKA YA UMMA KWA MWAKA WA FEDHA ULIOISHIA TAREHE 30 JUNI, 2020 2022-08-17 08:09:37
MAPENDEKEZO YA MAAZIMIO YA BUNGE KUTOKANA NA TAARIFA ZA MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA SERIKALI KWA UKAGUZI WA HESABU ZA SERIKALI KUU, MASHIRIKA YA UMMA NA KAGUZI ZA UFANISI KWA MWAKA WA FEDHA UNAOISHIA TAREHE 30 JUNI, 2021 2022-11-05 11:36:36
TAARIFA YA KAMATI KUHUSU RIPOTI ZA MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA SERIKALI KWA HESABU ZILIZOKAGULIWA ZA SERIKALI KUU, MASHIRIKA YA UMMA NA KAGUZI ZA UFANISI KWA MWAKA WA FEDHA ULIOISHIA TAREHE 30 JUNI, 2021 2022-11-02 10:33:58
KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA HESABU ZA SERIKALI (PAC) TAARIFA YA MWAKA YA SHUGHULI ZA KAMATI KWA KIPINDI CHA FEBRUARI 2022 HADI FEBRUARI 2023 2023-02-08 10:32:19

labels.opposition_committee_reports

Report Date