Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Bajeti

Kamati ya Bajeti

none

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position
George Boniface Simbachawene Constituent Member CCM Mwenyekiti
Mashimba Mashauri Ndaki Constituent Member CCM Makamu Mwenyekiti
Amb Dr. Diodorus Buberwa Kamala Constituent Member CCM Mjumbe
Mbaraka Kitwana Dau Constituent Member CCM Mjumbe
Martha Jachi Umbulla Special Seats CCM Mjumbe
Makame Kassim Makame Constituent Member CCM Mjumbe
Freeman Aikaeli Mbowe Constituent Member CHADEMA Mjumbe
David Ernest Silinde Constituent Member CHADEMA Mjumbe
Dr. Dalaly Peter Kafumu Constituent Member CCM Mjumbe
Ali Hassan Omar Constituent Member CCM Mjumbe
Abdallah Majurah Bulembo Nominated CCM Mjumbe
Mendard Lutengano Kigola Constituent Member CCM Mjumbe
Oran Manase Njeza Constituent Member CCM Mjumbe
Riziki Saidi Lulida Special Seats CUF Mjumbe
Hasna Sudi Katunda Mwilima Constituent Member CCM Mjumbe
Maria Ndilla Kangoye Special Seats CCM Mjumbe
Stephen Julius Masele Constituent Member CCM Mjumbe
Prof. Anna Kajumulo Tibaijuka Constituent Member CCM Mjumbe
Albert Ntabaliba Obama Constituent Member CCM Mjumbe
Amb. Adadi Mohamed Rajabu Constituent Member CCM Mjumbe
Dr. Immaculate Sware Semesi Special Seats CHADEMA Mjumbe
Marwa Ryoba Chacha Constituent Member CCM Mjumbe

Ripoti Za Kamati

Report Date
Taarifa ya Kamati ya Bajeti juu ya Mapendekezo ya Mpango wa Taifa Unaokusudiwa Kutekelezwa na Serikali pamoja na Mwongozo wa Kuandaa Mpango na Bajeti ya Serikali katika Mwaka wa Fedha 2016/17. 2016-02-19 11:43:00
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2016 (The Finance Bill, 2016). 2016-06-23 13:50:17
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Muswada wa Marekebisho ya Sheria ya Ununuzi wa Umma ya Mwaka 2016 (The Public Procurement (Amendment) Act, 2016). 2016-06-29 08:50:52
Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti Kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa pamoja na Mwongozo wa Kutayarisha Mpango na Bajeti kwa Mwaka wa Fedha 2017/18. 2016-11-01 09:44:41
Maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni Katika Wizara ya Fedha na Mipango kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2017/18 2016-11-01 10:11:49
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Utekelezaji wa Shughuli zake katika Kipindi cha Kuanzia Mwezi Januari, 2016 hadi Januari , 2017 2017-02-04 10:50:28
Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti Kuhusu Mapendekezo ya Mwongozo wa Kutayarisha Mpango na Bajeti pamoja na Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa Mwaka wa Fedha 2018/19. 2017-11-09 13:04:27
Taarifa ya utekelezaji wa shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuanzia mwezi Januari, 2017 hadi Januari, 2018. 2018-02-02 15:06:00
Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti Kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa pamoja na Mwongozo wa Kutayarisha Mpango na Bajeti ya Serikali kwa mwaka wa Fedha 2019/2020. 2018-11-09 14:49:42
Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti Kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa pamoja na Mwongozo wa Kutayarisha Mpango na Bajeti ya Serikali kwa mwaka wa Fedha 2019/2020. 2018-11-09 14:49:42
Maoni na ushauri kwa niaba ya Wajumbe wa Kamati ya Bajeti kuhusu Azimio la Bunge la Kuridhia Mkataba wa Takwimu wa Afrika 2018-11-16 14:35:51
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Shughuli za Kamati kwa Mwaka 2018 2019-02-03 10:52:06
Taarifa ya mwaka kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Kamati ya Bajeti pamoja na tathmini ya utekezaji wa bajeti ya Serikali kwa nusu mwaka. 2020-01-30 09:45:04