Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Bajeti

Kamati ya Bajeti

none

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position
Daniel Baran Sillo Constituent Member CCM Mwenyekiti
Omari Mohamed Kigua Constituent Member CCM Makamu Mwenyekiti
Mariamu Nassoro Kisangi Constituent Member CCM Mjumbe
Zaytun Seif Swai Special Seats CCM Mjumbe
Halima James Mdee Special Seats CHADEMA Mjumbe
Riziki Saidi Lulida Nominated CCM Mjumbe
Amina Iddi Mabrouk Special Seats CCM Mjumbe
Tarimba Gulam Abbas Constituent Member CCM Mjumbe
Kwagilwa Reuben Nhamanilo Constituent Member CCM Mjumbe
Juma Hamad Omar Constituent Member CCM Mjumbe
Mariam Madalu Nyoka Special Seats CCM Mjumbe
Luhaga Joelson Mpina Constituent Member CCM Mjumbe
Jonas William Mbunda Constituent Member CCM Mjumbe
Esther Nicholus Matiko Special Seats CHADEMA Mjumbe
Subira Khamis Mgalu Special Seats CCM Mjumbe
Shally Josepha Raymond Special Seats CCM Mjumbe
Joseph George Kakunda Constituent Member CCM Mjumbe
Leah Jeremiah Komanya Constituent Member CCM Mjumbe
Josephat Sinkamba Kandege Constituent Member CCM Mjumbe
Oran Manase Njeza Constituent Member CCM Mjumbe
Issa Jumanne Mtemvu Constituent Member CCM Mjumbe
Ali Hassan Omar King Constituent Member CCM Mjumbe

Ripoti Za Kamati

Report Date
Taarifa ya Kamati ya Bajeti juu ya Mapendekezo ya Mpango wa Taifa Unaokusudiwa Kutekelezwa na Serikali pamoja na Mwongozo wa Kuandaa Mpango na Bajeti ya Serikali katika Mwaka wa Fedha 2016/17. 2016-02-19 11:43:00
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2016 (The Finance Bill, 2016). 2016-06-23 13:50:17
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Muswada wa Marekebisho ya Sheria ya Ununuzi wa Umma ya Mwaka 2016 (The Public Procurement (Amendment) Act, 2016). 2016-06-29 08:50:52
Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti Kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa pamoja na Mwongozo wa Kutayarisha Mpango na Bajeti kwa Mwaka wa Fedha 2017/18. 2016-11-01 09:44:41
Maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni Katika Wizara ya Fedha na Mipango kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2017/18 2016-11-01 10:11:49
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Utekelezaji wa Shughuli zake katika Kipindi cha Kuanzia Mwezi Januari, 2016 hadi Januari , 2017 2017-02-04 10:50:28
Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti Kuhusu Mapendekezo ya Mwongozo wa Kutayarisha Mpango na Bajeti pamoja na Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa Mwaka wa Fedha 2018/19. 2017-11-09 13:04:27
Taarifa ya utekelezaji wa shughuli za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuanzia mwezi Januari, 2017 hadi Januari, 2018. 2018-02-02 15:06:00
Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti Kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa pamoja na Mwongozo wa Kutayarisha Mpango na Bajeti ya Serikali kwa mwaka wa Fedha 2019/2020. 2018-11-09 14:49:42
Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti Kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa pamoja na Mwongozo wa Kutayarisha Mpango na Bajeti ya Serikali kwa mwaka wa Fedha 2019/2020. 2018-11-09 14:49:42
Maoni na ushauri kwa niaba ya Wajumbe wa Kamati ya Bajeti kuhusu Azimio la Bunge la Kuridhia Mkataba wa Takwimu wa Afrika 2018-11-16 14:35:51
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kuhusu Shughuli za Kamati kwa Mwaka 2018 2019-02-03 10:52:06
Taarifa ya mwaka kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Kamati ya Bajeti pamoja na tathmini ya utekezaji wa bajeti ya Serikali kwa nusu mwaka. 2020-01-30 09:45:04
Taarifa ya Kamati ya Bajeti. Maoni kuhusu Mabadiliko ya Sheria Mbalimbali No 6. The Written Laws (Miscellaneous Ammendments) (No.6 2021-11-12 07:56:52