Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Nishati na Madini

Kamati ya Nishati na Madini

none

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position
Dunstan Luka Kitandula Constituent Member CCM Mwenyekiti
Mariamu Ditopile Mzuzuri Special Seats CCM Makamu Mwenyekiti
Frank George Mwakajoka Constituent Member CHADEMA Mjumbe
Ally Mohamed Keissy Constituent Member CCM Mjumbe
Catherine Valentine Magige Special Seats CCM Mjumbe
Seif Khamis Said Gulamali Constituent Member CCM Mjumbe
Ussi Salum Pondeza Constituent Member CCM Mjumbe
Vedastus Mathayo Manyinyi Constituent Member CCM Mjumbe
Yosepher Ferdinand Komba Special Seats CHADEMA Mjumbe
Suleiman Masoud Nchambi Constituent Member CCM Mjumbe
Zubeda Hassan Sakuru Special Seats CHADEMA Mjumbe
Hamida Mohamedi Abdallah Special Seats CCM Mjumbe
Wilfred Muganyizi Lwakatare Constituent Member CHADEMA Mjumbe
Ajali Rashid Akibar Constituent Member CCM Mjumbe
Mohamed Juma Khatib Constituent Member CUF Mjumbe
Mwantakaje Haji Juma Constituent Member CCM Mjumbe
Maryam Salum Msabaha Special Seats CHADEMA Mjumbe
Kiza Hussein Mayeye Special Seats CUF Mjumbe
John Wegesa Heche Constituent Member CHADEMA Mjumbe
Jesca David Kishoa Special Seats CHADEMA Mjumbe
Joseph Kasheku Musukuma Constituent Member CCM Mjumbe
Hamoud Abuu Jumaa Constituent Member CCM Mjumbe
Lameck Okambo Airo Constituent Member CCM Mjumbe
Bahati Ali Abeid Constituent Member CCM Mjumbe
James Kinyasi Millya Constituent Member CCM Mjumbe
Abdallah Ally Mtolea Constituent Member CCM Mjumbe
Dr. Medard Matogolo Kalemani Constituent Member CCM Mjumbe
Doto Mashaka Biteko Constituent Member CCM Mjumbe
Subira Khamis Mgalu Special Seats CCM Mjumbe
Stanslaus Haroon Nyongo Constituent Member CCM Mjumbe

labels.opposition_committee_reports

Report Date