You are using an older version of Internet Explorer.

In order to get the most out of our website, you can get a free update of Internet Explorer.
If you're using a work computer, please contact your IT administrator.

[CLOSE]
  email E-mail this to a friend email Printable version

Supplementary Question

mp Amer, Abdulsalaam Selemani[CCM]

Mikumi Constituency
Session No Question Number To the Ministry of Sector Date Asked
15 124 ENERGY AND MINERAL RESOURCES Energy 26 May 2014
Mheshimiwa Naibu Spika, wananchi wa Malolo wiki ijayo wanatimiza mwaka wa nne hawajalipwa fidia yao nao wananchi wamekubali kupokea hiyo milioni hamsini kama fidia angalau ni chache lakini wameridhika kupokea hiyo fidia.

Je, ni lini watapokea hiyo fidia?

Mhehimiwa Naibu Spika, swali la pili pamoja na kuletewa maji safi na
salama ahadi waliyotoa mbele ya Naibu Waziri wakati ule Mheshimiwa Adam

Malima na tathmini imeshaenda kwenye ofisi yao Makao Makuu, Dar es
Salaam, ni lini wataanza mradi huo wa maji kwa vijiji vya Kata ya Malolo?
ANSWERS TO SUPPLEMENTARY QUESTION #  124  SESSION #  15
mp Answer From Hon.Kitwanga, Charles Muhangwa "Mawematatu"
ENERGY AND MINERAL RESOURCES
NAIBU WAZIRI WA NISHATI NA MADINI
Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nishati na madini napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Amer, kama ifuatavyo.

Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nafurahi kwamba wananchi sasa wamekubali na nikupongeze sana Mheshimiwa Mbunge kwa jinsi ambavyo umekuwa ukilifuatilia suala hili. Kwa hiyo, kwa sababu wamekubali basi tutawaelekeza wananchi wa kijiji hiki wawasiliane na Halmashauri ya Kilosa ili waweze kutuandikia na TAZAMA Pipeline itatoa hizo hela mara moja.

Mheshimiwa naibu Spika, kuhusu suala la pili kama nilivyojibu katika swali la msingi TAZAMA wamekubali kuhakikisha kwamba wanachangia hizo hela katika huu mradi wa maji. Kwa hiyo, niwaombe tu Mkurugenzi wa Kilosa pamoja na wewe Mheshimiwa Mbunge muweze kufuatilia kuweza kuandikiwa hiyo cheque kama mlivyokuwa mmeomba.