You are using an older version of Internet Explorer.

In order to get the most out of our website, you can get a free update of Internet Explorer.
If you're using a work computer, please contact your IT administrator.

[CLOSE]
  email E-mail this to a friend email Printable version

Committee Reports

Search by keyword
Title

Taarifa ya Mwaka ya Kamati ya Bunge ya Hesabu za Serikali kwa Mwaka wa Fedha unaoishia 30/06/2013

Read document

Taarifa ya Mwaka ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali za Mitaa (LAAC) ya Mwaka wa Fedha 2012/2013

Read document

Taarifa ya Mwaka  ya Kamati ya Bunge ya Bajeti kuhusu Utekelezaji wa Majukumu ya Kamati Katika Kipindi cha Mwezi Februari 2014 hadi Januari 2015

Read document

Taarifa ya Mwaka ya Kamati ya Kudumu ya Bunge  ya Miundombinu Kuanzia Mwezi Januari 2014 hadi Januari 2015

Read document

Taarifa ya Mwaka ya Shughuli za Kamati ya Katiba,Sheria na Utawala kwa Kipindi cha Kuanzia Januari 2014 hadi Januari 2015

Read document

Taarifa ya Utekelezaji wa Kazi za Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Ardhi,Maliasili na Mazingira kwa Kipindi cha Januari 2014 hadi Januari 2015

Read document

Taarifa ya Mwaka ya Utekeelzaji wa Shughuli za Kamati ya Kudumu ya  Bunge ya Kilimo,Mifugo na Maji kwa Kipindi cha Januari 2014 hadi Januari 2015

Read document

Taarifa ya Mwaka ya Utekelezaji wa Shughuli za Kamati ya Bunge ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Kuanzia Januari 2014 hadi Januari 2015

Read document

Taarifa ya Mwaka ya Utekelezaji wa Shughuli za Kamati ya  Kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini kwa Kipindi cha Januari 2014 hadi Januari 2015

Read document

Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Huduma za Jamii Kuhusu Utekelezaji wa Kazi za Kamati kwa Kipindi cha Januari 2014 hadi 2015

Read document