You are using an older version of Internet Explorer.

In order to get the most out of our website, you can get a free update of Internet Explorer.
If you're using a work computer, please contact your IT administrator.

[CLOSE]
  email E-mail this to a friend email Printable version

Committee Reports

Search by keyword
Title

Maoni ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Maendeleo ya Jamii kuhusu Muswada wa Sheria ya Kuratibu  Ajira za Wageni Nchini (The -Non Citizens (Employment Regulation) Act, 2014).

Read document

Maoni ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa kuhusu Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Uhamiaji (The Immigration (Amendment) Bill) Nam. 3, 2014.

Read document

Maoni ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Uchumi, Viwanda na Biashara kuhusu Muswada wa Sheria ya Mifumo ya Malipo Nchini wa Mwaka 2015 (The National Payment Sysyems Act, 2015)

Read document

Taarifa ya Kamati kuhusu Muswada wa Sheria ya Bajeti ya Mwaka 2014 (The Budget Act, 2014)

Read document

Maoni ya Msemaji Mkuu wa Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni Mhe. James Francis Mbatia (Mb.) kuhusu Muswada wa Sheria ya Bajeti ya Mwaka 2014 (The Budget Act, 2014)

Read document

Maoni ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Masuala ya Ukimwi kuhusu Muswada wa Sheria ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya (The Drug Control and Enforcement Act, 2014)

Read document

Hotuba ya Msemaji Mkuu wa Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni katika Ofisi ya Waziri Mkuu-Sera, Uratibu na Bunge Mhe. Rajab Mohamed Mbarouk Kuhusu Muswada wa Sheria ya Udhibiti na Usimamizi wa Dawa za Kulevya ya Mwaka 2014 (The Drugs Control and Enforcement Act, 2014)

Read document

Maoni ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Maendeleo ya Jamii kuhusu Muswada wa Sheria ya Baraza la VijanaTanzania wa mwaka 2015 (The Youth Council of Tanzania Act, 2015)

Read document

Maoni ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Miundombinu kuhusu Muswada wa Sheria ya Miamala ya Kielektroniki, 2015 (The Electronic Transaction Act, 2015)

Read document

Maoni ya Msemaji Mkuu wa Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni , Wizara ya Fedha Mhe. James Francis Mbatia (Mb) kuhusu Muswada wa Sheria ya Mifumo ya Malipo ya Taifa ya Mwaka 2015 (The National Payment Systems ACT, 2015)

Read document