You are using an older version of Internet Explorer.

In order to get the most out of our website, you can get a free update of Internet Explorer.
If you're using a work computer, please contact your IT administrator.

[CLOSE]
  email E-mail this to a friend email Printable version

Committee Reports

Search by keyword
Title

KAULI YA SERIKALI KUHUSU HOJA YA MHESHIMIWA MOSES JOSEPH MACHALI YA MATUMIZI SAMBAMBA YA TEKNOLOJIA YA ANALOJIA NA DIJITI

Read document

Maoni na ushauri wa kamati ya kudumu ya Bunge ya huduma za jamii kuhusu Azimio la Bunge kuridhia mkataba  wa uanzishwaji wa kamisheni ya kiswahili ya Afrika mashariki

Read document

Maoni na ushauri wa kamati kuhusu Azimio la Bunge la kuridhia marekebisho ya pili wa mkataba wa ushirikiano kati ya Jumuiya ya nchi za ulaya na nchi za afrika, Caribbean na Pacific

Read document

Maoni na ushauri wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Mazingira kuhusu azimio la Bunge kuridhia kuanzisha hifadhi ya Taifa ya kisiwa cha saa nane

Read document

Maoni na ushauri wa kamati kuhusu Azimio la Bunge la kuridhia marekebisho ya mpaka na upanuzi wa hifadhi ya Taifa ya Gombe

Read document

Maoni Ya Msemaji Mkuu wa Kambi ya Upinzani Mheshimiwa Lucy Fidelis Owenya (Mb) Kuhusu muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali za Biashara wa Mwaka 2011(The Business Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 2011

Read document

Maoni ya kamati ya kudumu ya Bunge ya maendeleo ya jamii kuhusu muswada wa marekebisho ya sheria za mifuko ya hifadhi ya jamii, 2012 (the social security laws (amendments) act), 2012

Read document

Taarifa ya kamati ya Bunge ya Hesabu za Mashirika ya Umma kwa mwaka wa fedha unaoishia Juni 30, 2010

Read document

Taarifa ya kamati ya Bunge ya Hesabu za Serikali kuhusu hesabu za Serikali kuu kwa mwaka wa fedha 2009 /2010

Read document

Taarifa ya mwaka ya  hoja za Kamati kuhusu hesabu zilizokaguliwa za Serikali za mitaa Kwa mwaka wa fedha ulioishia 30 juni, 2010

Read document