Parliament of Tanzania

Budget Speech

Speaker Description Year Options

Hon. Kassim Majaliwa Majaliwa

Hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhusu Mapitio na Mwelekeo wa Kazi za Serikali na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha za Ofisi ya Waziri Mkuu kwa Mwaka 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. George Boniface Simbachawene

Hotuba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Ofisi ya Rais, Tawala Za Mikoa na Serikali za Mitaa kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu

Hotuba ya Waziri wa Kilimo , Mifugo na Uvuvi kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. January Yusuf Makamba

Hotuba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, (Muungano na Mazingira) kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Angellah Jasmine Mbelwa Kairuki

Hotuba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa Mwaka wa Fedha wa 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Dr. Harrison George Mwakyembe

Hotuba ya Waziri wa Katiba na Sheria kuhusu Mpango na Makadirio ya Bajeti ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Charles John Mwijage

Hotuba ya Waziri wa Viwanda, Biashara na Uwekezaji kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Dr. Hussein Ali Mwinyi

Hotuba ya Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kuhusu Mapitio na Mwelekeo wa Kazi za Wizara na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Ummy Ally Mwalimu

Hotuba ya Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Nape Moses Nnauye

Hotuba ya Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2016 2016/2017 Download

Hon. Charles Muhangwa Kitwanga

Hotuba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Prof. Makame Mnyaa Mbarawa

Hotuba ya Waziri wa Ujenzi kuhusu Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Prof. Sospeter Mwijarubi Muhongo

Hotuba ya Waziri wa Nishati na Madini kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. William Vangimembe Lukuvi

Hotuba ya Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Prof. Joyce Lazaro Ndalichako

Hotuba ya Waziri wa Elimu, Sayansi, Teknolojia na Ufundi kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/17. 2016/2017 Download

Hon. Eng. Gerson Hosea Lwenge

Hotuba ya Waziri wa Maji na Umwagiliaji kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Dr. Philip Isdor Mpango

Hotuba ya Waziri wa Fedha na Mipango kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Dr. Augustine Philip Mahiga

Hotuba ya Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Dr. Philip Isdor Mpango

Hotuba ya Waziri wa Fedha na Mipango juu ya Mapendekezo ya Serikali kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya fedha kwa Mwaka 2016/2017 2016/2017 Download
Hon. Mizengo Kayanza Peter Pinda Hotuba ya Waziri Mkuu , Mheshimiwa Mizengo Peter Pinda (Mb.) , Kuhusu Mapitio na Mwelekeo wa Kazi za Serikalina Makadirio ya Matumizi ya Fedha ya Ofisi ya Waziri Mkuu na Ofisi ya Bunge kwa Mwaka 2015/2016 2015/2016 Download
Hon. Celina Ompeshi Kombani Hotuba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma, Mhe. Celina Ompeshi Kombani (Mb.) akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. Dr. Mary Michael Nagu

Hotuba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mahusiano na Uratibu, Mhe. Dkt. Mary M.Nagu (Mb.) akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha za Ofisi ya Rais, Tume ya Mipango (Fungu 66) kwa Mwaka 2015/2016 2015/2016 Download
Hon. Samia Hassan Suluhu Hotuba ya Waziri wa Nchi, Muungano-Ofisi ya Makamu wa Rais Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download
Hon. Dkt. Asha-Rose Mtengeti Migiro Hotuba ya Waziri wa Katiba na Sheria Kuhusu Mpango na Makadirio ya Bajeti kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. Dr. Hussein Ali Mwinyi

Hotuba ya Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download
Dkt. Titus Mlengeya Dismas Kamani Hotuba ya Waziri wa Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download
Mathias Meinrad Chikawe Hotuba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download
Stephen Masato Wasira Hotuba ya Waziri wa Kilimo, Chakula na Ushirika Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download
Gaudentia Mugosi Kabaka Hotuba ya Waziri wa Kazi na Ajira Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download
Dkt. Abdallah Omar Kigoda Hotuba ya Waziri wa Viwanda na Biashara Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. Prof. Makame Mnyaa Mbarawa

Hotuba ya Waziri wa Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. Sophia Mattayo Simba

Hotuba ya Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download
Dkt. Fenella Ephraim Mukangara Hotuba ya Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. Lazaro Samuel Nyalandu

Hotuba ya Waziri wa Maliasili na Utalii kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download
Dr. John Pombe Joseph Magufuli Hotuba ya Waziri wa Ujenzi kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download
Bernard Kamillius Memnbe Hotuba ya Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download
Samuel John Sitta Hotuba ya Waziri wa Uchukuzi kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. Dr. Harrison George Mwakyembe

Hotuba ya Waziri wa Ushirikiano wa Afrika Mashariki kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download
Dkt. Seif Seleman Rashidi Hotuba ya Waziri wa Afya na Ustawi wa Jamii kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. George Boniface Simbachawene

Hotuba ya Waziri wa Nishati na Madini kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. Prof. Jumanne Abdallah Maghembe

Hotuba ya Waziri wa Maji kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. Saada Salum Mkuya

Hotuba ya Waziri wa Fedha kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

View All MP's